Ποιοτικά Πιστοποιημένα Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχολησιμότητας σε τομείς αιχμής της αγοράς εργασίας.

Τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά μας προγράμματα παρέχονται με τη μέθοδο της σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και είναι πιστοποιημένα.

Στην Ακαδημία του careerandstudies.gr ηγούμαστε και πρωτοπορούμε στα υβριδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε κατακτήσει πιστοποίηση και έγκριση από διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς. Για αυτό, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν άμεση εφαρμογή των γνώσεών τους στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Your Key to unlock your future success!

Στην Ακαδημία του careerandstudies.gr οραματιζόμαστε ένα κοινό Ευρωπαϊκό μέλλον στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης!

Οι αξίες της Ακαδημίας του careerandstudies.gr

Ανέλιξη
Ακαδημαϊκό κύρος
Υπεροχή

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ακαδημίας του careerandstudies.gr

Καθηγητές της Ακαδημίας του careerandstudies.gr

Συνεργάτες της Ακαδημίας του careerandstudies.gr

Εγγραφείτε στην Ακαδημία για να μαθαίνετε νέα μας!