Πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημία του careerandstudies.gr

Η Ακαδημία του careerandstudies.gr δημιουργήθηκε ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση και δια βίου μάθηση κατά τη διάρκεια των σπουδών ή μετά από αυτές ή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι δημιουργοί του πιστεύουμε ότι μέσα από την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης αλλά και εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε τομείς αιχμής, μπορεί ο/η συμμετέχων/ουσα να αυξήσει τα επαγγελματικά του προσόντα και έτσι να έχει γρηγορότερη επαγγελματική εξέλιξη.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε οι επιμορφούμενοι/ες να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο δικό τους χρόνο και ρυθμό.

Αναζητήσαμε εκπαιδευτικούς πρώτα και κύρια με υψηλό ακαδημαϊκό κύρος. Εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα τους ή ακόμα και κατόχους του υψηλότερου ακαδημαϊκού τίτλου, του διδακτορικού. Επιδιώξαμε, παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν και επαγγελματική εμπειρία και καταξίωση.

Η ακαδημία του careerandstudies.gr είναι δημιούργημα του careerandstudies.gr και συνεργάζεται με το citycampus.gr, την αναγνωρισμένη πλέον πλατφόρμα ποιοτικής ενημέρωσης για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Περιηγηθείτε με άνεση στα Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα!