Στην Ακαδημία του careerandstudies.gr ηγούμαστε και πρωτοπορούμε στα υβριδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε κατακτήσει πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς. Για αυτό, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν άμεση εφαρμογή των γνώσεών τους στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι απόφοιτοί μας απορροφώνται άμεσα από την αγορά εργασίας.

Σεμινάριο Δημοσιογραφίας citycampus.gr

Οι αξίες της Ακαδημίας του careerandstudies.gr

Ανέλιξη
Ακαδημαϊκό κύρος
Υπεροχή

Η Ακαδημία του careerandstudies.gr δημιουργήθηκε ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση και δια βίου μάθηση κατά τη διάρκεια των σπουδών ή μετά από αυτές ή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι δημιουργοί του πιστεύουμε ότι μέσα από την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης αλλά και εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε τομείς αιχμής, μπορεί ο/η συμμετέχων/ουσα να αυξήσει τα επαγγελματικά του/της προσόντα και έτσι να έχει γρηγορότερη επαγγελματική εξέλιξη.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε οι επιμορφούμενοι/ες να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο δικό τους χρόνο και ρυθμό.

Αναζητήσαμε εκπαιδευτικούς πρώτα και κύρια με υψηλό ακαδημαϊκό κύρος. Εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα τους ή ακόμα και κατόχους του υψηλότερου ακαδημαϊκού τίτλου, του διδακτορικού. Επιδιώξαμε, παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν και επαγγελματική εμπειρία και καταξίωση.

Η ακαδημία του careerandstudies.gr είναι δημιούργημα του careerandstudies.gr και συνεργάζεται με το citycampus.gr, την αναγνωρισμένη πλέον πλατφόρμα ποιοτικής ενημέρωσης για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.