Στο academy του careerandstudies.gr παρέχουμε υψηλού ακαδημαϊκού κύρους Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή κυρίως του Εισηγητή / της Εισηγήτριας, που διαθέτει τουλάχιστον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master’s) ή/και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα διδασκαλίας του/της.

Για αυτό και κατακτήσαμε μια πολύ σημαντική διάκριση στην πορεία μας: Την πιστοποίησή μας ως φορέα από το ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την πιστοποίηση αυτή την πετύχαμε επειδή ως φορέας πληρούμε όλα τα κριτήρια που τίθενται από το ACTA: Ακαδημαϊκό κύρος, ουσιαστική δια βίου επιμόρφωση, συνάφεια με την αγορά εργασίας, επαγγελματική αποκατάσταση, κατάλληλοι εκπαιδευτική μέθοδος και αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές.

Η διαδικασία πιστοποίησής μας δεν ήταν μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία: Κρίθηκε η δυνατότητα του φορέα να επιλέγει τους κατάλληλους εκπαιδευτές και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Παράλληλα, η πιστοποίηση του οργανισμού δεν συνεπάγεται και την ταυτόχρονη πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων μας. Κάθε πρόγραμμα χωριστά με βάση και τη γνώμη των πρώτων μαθητευόμενων σε αυτά υποβάλλεται για πιστοποίηση. Κάθε πρόγραμμά μας που υποβάλλεται για πιστοποίηση κερδίζει την εμπιστοσύνη του ACTA και τελικά εγκρίνεται.

Πριν την πιστοποίηση από το ACTA κάθε νέο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται καταρχάς για έγκριση από διεπιστημονική επιτροπή, που αποτελείται από τους Εταίρους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: “Διάδραση – Ινστιτούτο για τη Μελέτη της Ανθρώπινης Επικοινωνίας” αλλά και εξωτερικό/ή κριτή αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων.

Τέλος, οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων προγραμμάτων μας λαμβάνουν ειδική βεβαίωση από τον διαπιστευμένο φορέα που μας έχει πιστοποιήσει αλλά και από εμάς.

Πιστοποίηση Academy.careerandstudies.gr από το ACTA - Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης