Η Ακαδημία του careerandstudies.gr αναζητά Εισηγητές Σεμιναρίων – Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μοιραστείτε τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευόμενες που διψούν για επιμόρφωση στον τομέα σας.

Γιατί να διδάξετε στην Ακαδημία του careerandstudies.gr

Δικτύωση

Με τη διδασκαλία σας συμμετέχετε στη μεγάλη κοινότητα των εισηγητών της Ακαδημίας του careerandstudies. Θα γνωρίσετε ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες εκπαιδευόμενους και εκπαιδευόμενες που θα εμπνεύσετε με τη διδασκαλία σας και αυτό είναι η καλύτερη ανταμοιβή για ένα δάσκαλο.

Εμπειρία

Μέσω τη διδασκαλίας σας θα αποκτήσετε πολύτιμη διδακτική αλλά και πολύπλευρη επαγγελματική εμπειρία και θα καλλιεργήσετε βασικά soft skills, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία και η ηγεσία. Μπορείτε να ονειρεύεστε αλλά και να σχεδιάζετε μια καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Απολαβές

Με τη συμμετοχή σας ως εισηγητής / εισηγήτρια στην Ακαδημία, μπορείτε να έχετε αρκετές χρηματικές απολαβές από τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Εσείς παραδίδετε το εκπαιδευτικό υλικό στην Ακαδημία και εμείς αναλαμβάνουμε όλη την τεχνική διεκπεραίωση αλλά και προώθηση του ΔΩΡΕΑΝ!

Πιστοποίηση

Ο φορέας μας είναι πιστοποιημένος από την ACTA - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό παρέχει τεράστιο ακαδημαϊκό κύρος και στον κάθε συνεργάτη μας, καθώς είναι μέλος της πιστοποιημένης μεγάλης ακαδημαϊκής κοινότητάς μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Στην Ακαδημία του careerandstudies.gr επιλέγουμε Εισηγητές με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Έτσι, ένας/μία κάτοχος μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή υποψήφιος διδάκτορας ή κάτοχος διδακτορικού έχει αυξημένες πιθανότητες να επιλεγεί για συνεργασία.

Επίσης, έμφαση δίνουμε και στην πιθανή εργασιακή εμπειρία στον τομέα διδασκαλίας που θα επιλέξετε.

Όλα τα επιστημονικά πεδία είναι ευπρόσδεκτα στην Ακαδημία του careerandstudies.gr.

Ωστόσο, οι τομείς αιχμής και μεγαλύτερης ζήτησης είναι οι εξής:

 • Communication
 • Marketing
 • Business & Economics
 • Business & Management
 • Media
 • Psychology
 • Statistics
 • Agriculture
 • Pharmacy & Pharmacology
 • Classics & Archaeology
 • Philosophy
 • Law
 • Computer Science
 • Programming
 • Finance
 • Politics
 • Theater
 • Cinema
 • Education Sciences
 • Environment

Το πρώτο βήμα είναι να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: academy@careerandstudies.gr με θέμα: Υποψήφιος/α Εισηγητής/τρια.

Στο email καλό είναι να μας αναφέρετε και τις πρώτες σας σκέψεις σχετικά με το αντικείμενο και περιεχόμενο των μαθημάτων που σκέφτεστε.

Θα σας καλέσουμε σε συνέντευξη άμεσα.

Εφόσον επιλεγείτε από τη διαδικασία της συνέντευξης, θα κληθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μας παραδώσετε ένα σύνολο από διαφάνειες (pptx) σε θεματική της επιλογής σας και έγκρισής μας.

Θα κληθείτε σε δειγματική διδασκαλία από εμάς με διάρκεια 20 με 30 λεπτά.

Εφόσον επιλεγείτε, σας απαντάμε θετικά και ξεκινάμε τη συνεργασία με τη διευκρίνιση των όρων της.

Ένα πακέτο σεμιναρίου – εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει ένα σύνολο από βιντεοσκοπημένες ασύγχρονες εισηγήσεις (συνήθως από 8 έως 12 με διάρκεια 90 έως 120 λεπτών εκάστη) καθώς και παροχή σημειώσεων ή/και βιβλιογραφίας προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Για όλα αυτά παρέχεται τεχνική υποστήριξη από την Ακαδημία.

Ουσιαστικά σε όλους! Φοιτητές, απόφοιτοι, αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να λάβουν επιμόρφωση και εκπαίδευση απευθύνονται στην Ακαδημία. Δεν υπάρχει ηλικιακός ή άλλος περιορισμός! Όποιος/α ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του και με το δικό του ρυθμό μπορεί να επιμορφωθεί από εσάς.

Μετά από τον πρώτο κύκλο διδασκαλιών, το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί για πιστοποίση σε έγκριτο διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αν και η χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, η διαφημιστική καμπάνια, η τεχνική υποστήριξη αλλά και οι πιστοποιήσεις κοστίζουν ακριβά, οι εισηγητές ΔΕΝ συμμετέχουν σε αυτά τα κόστη.

Έτσι, είναι προτιμότερο να συμμετέχουν μέσω της Ακαδημίας ως διδάσκοντες/ουσες παρά να προσπαθήσουν εκτός της πλατφόρμας μας.

Η αμοιβή που παρέχεται από την Ακαδημία του careerandstudies.gr είναι με ποσοστό από τις πληρωμές όσων παρακολουθούν το μάθημα.

Η πρακτική αυτή είναι κοινή σε όλες τις πλατφόρμες εκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης, ακόμα και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων.

Η μέθοδος αυτή είναι δικαιότερη από την αμοιβή ανά ώρα, καθώς από τους δύο συμμετέχοντες και πάνω προκύπτει ο εισηγητής να αμείβεται περισσότερο από τη συνήθη αμοιβή ανά ώρα. Αυτό συμβαίνει με την δική μας προτεινόμενη συμφωνία ποσοστού αμοιβής.

Η πληρωμή μέσω ποσοστών καθιστά τον εισηγητή συνεργάτη της Ακαδημίας, του διασφαλίζει περισσότερο τα πνευματικά του δικαιώματα ενώ τον απαλλάσσει από όλα τα πιθανά κόστη (δαφήμισης, συντήρησης πλατφόρμας κλπ).

Είμαστε υπερήφανοι που το δικό μας προτεινόμενο ποσοστό αμοιβής είναι το υψηλότερο στην αγορά!