Η Ακαδημία του careerandstudies.gr αναζητά Εισηγητές Σεμιναρίων – Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μοιραστείτε τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας με εκπαιδευόμενους και εκπαιδευόμενες που διψούν για επιμόρφωση στον τομέα σας.

Γιατί να διδάξετε στην Ακαδημία του careerandstudies.gr

Δικτύωση
Εμπειρία
Απολαβές

Περισσότερες πληροφορίες

Ποιοι είναι επιλέξιμοι Εισηγητές Σεμιναρίων – Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων;

Στην Ακαδημία του careerandstudies.gr επιλέγουμε Εισηγητές και Εισηγήτριες με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Έτσι, ένας/μία κάτοχος μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή υποψήφιος/α διδάκτορας ή κάτοχος διδακτορικού έχει αυξημένες πιθανότητες να επιλεγεί για συνεργασία.

Επίσης, έμφαση δίνουμε και στην πιθανή εργασιακή εμπειρία στον τομέα διδασκαλίας που θα επιλέξετε.

Ποιες θεματικές επιλέγονται;

Όλα τα επιστημονικά πεδία είναι ευπρόσδεκτα στην Ακαδημία του careerandstudies.gr.

Ωστόσο, οι τομείς αιχμής και μεγαλύτερης ζήτησης είναι οι εξής:

 • Communication
 • Marketing
 • Business & Economics
 • Business & Management
 • Media
 • Psychology
 • Statistics
 • Agriculture
 • Pharmacy & Pharmacology
 • Classics & Archaeology
 • Philosophy
 • Law
 • Computer Science
 • Programming
 • Finance
 • Politics
 • Theater
 • Cinema
 • Education Sciences
 • Environment
 • Museum Studies
 • Cultural Studies

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής ενός/μιας Εισηγητή/τριας;

Το πρώτο βήμα είναι να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: academy@careerandstudies.gr με θέμα: Υποψήφιος/α Εισηγητής/τρια.

Στο email καλό είναι να μας αναφέρετε και τις πρώτες σας σκέψεις σχετικά με το αντικείμενο και περιεχόμενο των μαθημάτων που θα μπορούσατε να διδάξετε.

Θα σας καλέσουμε σε μια πρώτη συνέντευξη άμεσα.

Εφόσον επιλεγείτε από τη διαδικασία της πρώτης συνέντευξης, θα κληθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μας παραδώσετε ένα σύνολο από διαφάνειες (pptx) σε θεματική της επιλογής σας και έγκρισής μας.

Θα κληθείτε σε δειγματική διδασκαλία από εμάς με διάρκεια 15 λεπτά.

Εφόσον επιλεγείτε, σας απαντάμε θετικά και ξεκινάμε τη συνεργασία με τη διευκρίνιση των όρων της.

Τι περιλαμβάνει ένα πακέτο σεμιναρίου – εκπαιδευτικού προγράμματος;

Ένα πακέτο σεμιναρίου – εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει ένα σύνολο από βιντεοσκοπημένες ασύγχρονες εισηγήσεις (συνήθως από 8 έως 12 με διάρκεια 90 έως 120 λεπτών εκάστη) καθώς και παροχή σημειώσεων ή/και βιβλιογραφίας προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Για όλα αυτά παρέχεται τεχνική υποστήριξη από την Ακαδημία ΔΩΡΕΑΝ.

Σε ποιους απευθύνονται τα Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά Προγράμματα;

Ουσιαστικά σε όλους! Φοιτητές, απόφοιτοι, αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να λάβουν επιμόρφωση και εκπαίδευση απευθύνονται στην Ακαδημία μας. Δεν υπάρχει ηλικιακός ή άλλος περιορισμός! Όποιος/α ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του/της και με το δικό του/της ρυθμό μπορεί να επιμορφωθεί από εσάς.

Πώς πιστοποιείται ένα σεμινάριο – πρόγραμμα;

Μετά από τον πρώτο κύκλο διδασκαλιών, το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί για πιστοποίση σε έγκριτο διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπάρχουν κόστη για έναν/μία Εισηγητή/τρια;

Αν και η χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, η διαφημιστική καμπάνια, η τεχνική υποστήριξη αλλά και οι πιστοποιήσεις κοστίζουν ακριβά, οι εισηγητές ΔΕΝ συμμετέχουν σε αυτά τα κόστη.

Έτσι, είναι προτιμότερο να συμμετέχουν μέσω της Ακαδημίας ως διδάσκοντες/ουσες παρά να προσπαθήσουν εκτός της πλατφόρμας μας τα μαθήματά τους.

Ποια είναι η αμοιβή;

Η αμοιβή που παρέχεται από την Ακαδημία του careerandstudies.gr είναι με ποσοστό από τις πληρωμές όσων παρακολουθούν το μάθημα.

Η πρακτική αυτή είναι κοινή σε όλες τις πλατφόρμες εκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης, ακόμα και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων.

Η μέθοδος αυτή είναι δικαιότερη από την αμοιβή ανά ώρα, καθώς από τους δύο συμμετέχοντες και πάνω προκύπτει ο/η εισηγητής/εισηγήτρια να αμείβεται περισσότερο από τη συνήθη αμοιβή ανά ώρα. Αυτό συμβαίνει και με τη δική μας προτεινόμενη συμφωνία ποσοστού αμοιβής.

Η πληρωμή μέσω ποσοστών καθιστά τον/την εισηγητή/εισηήτρια συνεργάτη της Ακαδημίας, του/της διασφαλίζει περισσότερο τα πνευματικά του δικαιώματα, ενώ τον/την απαλλάσσει από όλα τα πιθανά κόστη (δαφήμισης, συντήρησης πλατφόρμας κλπ).

Είμαστε υπερήφανοι που το δικό μας προτεινόμενο ποσοστό αμοιβής είναι το υψηλότερο στην αγορά!