Πιστοποιημένο πρόγραμμα Επιπέδου Advanced από την ACTA - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κλινική Ψυχολογία

Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά και επαγγελματικών εργαλείων του θεραπευτή και του επαγγελματία συμβούλου ψυχικής υγείας. Θέματα που θα διδαχθούν είναι βασικά στοιχεία της ψυχοθεραπευτικής επιστήμης και τέχνης με αναφορά στις πιο σύγχρονες σχολές και μεθοδολογίες προσέγγισης.

Αν επιθυμείς να εισαχθείς στο μαγικό κόσμο της Κλινικής Ψυχολογίας όχι μόνο στο επίπεδο της ακαδημαϊκής γνώσης αλλά και της βιωματικής πρακτικής, τότε είσαι στο σωστό σημείο.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι συναντήσεις από την αρχή και ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες και για τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Δεν επιλέχθηκε η μέθοδος της ασύγχρονης εκπαίδευσης (μαθήματα με παρακολούθηση video) καθώς η θεματική επιβάλλει “ζωντανό” διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Zoom. Μετά από κάθε συνάντηση δίνεται πρόσβαση στο υλικό της νέας ενότητας, στη βιβλιογραφία και στις βιωματικές ασκήσεις.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους,
 • Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας,
 • Εκπαιδευτικοί,
 • Γονείς,
 • Γιατροί,
 • Νοσηλευτές,
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί,
 • Απόφοτοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σχολών.

Καινοτομίες Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαθέτει τις εξής καινοτομίες:

Παράλληλα με τη θεωρία προσφέρει βασικές ασκήσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός θεραπευτή (στερεότυπα, ενσυναίσθηση, αποτελεσματική ακρόαση και επικοινωνία…)

Βασίζεται τόσο στη θεωρία όσο και στην προσομοίωση περιστατικών ψυχοθεραπείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις και εξάσκηση σε προσομοίωση περιστατικών θεραπείας.

Εμπλουτίζει τη συνολική ακαδημαϊκή προετοιμασία των συμμετεχόντων με την παροχή Σεμιναριακών Μαθημάτων σχετιζόμενης με την ακαδημαϊκή ύλη (ψυχανάλυση, τέχνη και θεραπεία κλπ).

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία αποτελείται από δύο ετήσιους ακαδημαϊκού κύκλους. Ο πρώτος οδηγεί σε βεβαίωση και πιστοποίηση παρακολούθησης από τη Διάδραση – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει και τους δύο κύκλους, έχει βασική διάρκεια δύο ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα) και οδηγεί στη λήψη του Certificate in Clinical Psychology και στην πιστοποίηση από την ACTA σε επίπεδο Advanced.

Για περισσότερη εμβάθυνση και ακαδημαϊκή εξειδίκευση προβλέπεται και τρίτο ακαδημαϊκό έτος ως μεταπτυχιακού επιπέδου που οδηγεί στη λήψη του Postgraduate Diploma in Clinical Psychology.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά Μαθήματα,
 2. Βιωματικές Ασκήσεις,
 3. Σεμινάρια Εξειδίκευσης,
 4. Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας,
 5. Συνεδρείες Εποπτείας,

Τα ακαδημαϊκά μαθήματα της Κλινικής Ψυχολογίας είναι ο πυρήνας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Προβλέπεται να είναι 8 σύγχρονες on line συναντήσεις μέσω zoom για κάθε εξάμηνο σπουδών. Έτσι, για κάθε ακαδημαϊκό έτος οι συναντήσεις είναι 16. Με την εγγραφή του κάθε συμμετέχοντα θα δοθούν και οι ημερομηνίες των συναντήσεων. Σε αυτά παρουσιάζονται βασικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία από τη διδάσκουσα και ακολουθεί συζήτηση με τους συμμετέχοντες για επίλυση αποριών, συζήτηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών κλπ.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εγγράφονται υποχρεωτικά στις βιωματικές ασκήσεις που παρέχονται επιπλέον των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Η συμμετοχή τους σε αυτές δεν έχει κόστος και οι ημερομηνίες των ακαδημαϊκών ασκήσεων ανακοινώνονται με την εγγραφή των συμμετεχόντων. Παραδείγματα βιωματικών ασκήσεων είναι τα κοινωνικά στερεότυπα, η ενεργητική ακρόαση κ.ά. Οι βιωματικές ασκήσεις προσφέρονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνουν σπουδών για κάθε έτος.

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν υποχρεωτικά δύο σεμινάρια εξειδίκευσης από τα παρεχόμενα κάθε φορά. Αυτά παρέχονται κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών και έχουν χρέωση 250 ευρώ/σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα σεμινάριο στο εαρινό σεμινάριο του πρώτου έτους και ένα στο εαρινό του δεύτερου έτους. Τα Σεμινάρια διαρκούν 8 ώρες και κατανέμονται σε τέσσερα δίωρα. Ενδεικτικές Θεματικές Σεμιναρίων είναι οι ακόλουθες: Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση, Δημιουργική Γραφή, Βασικές αρχές του Coaching, Κινηματογράφος και Ψυχολογία, Τέχνη και Ψυχολογία, Ανάπτυξη Soft Skills, Μειονότητες κλπ.

Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται, να έχει πρόσβαση σε δικές του ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με έμπειρους συνεργάτες της Ακαδημίας σε συγκεκριμένη εκπτωτική τιμή. Οι μέλλοντες θεραπευτές και σύμβουλοι ψυχικής υγείας συστήνεται να έχουν δική τους εμπειρία από συμμετοχή σε θεραπευτικές ή συμβουλευτικές συνεδρείες. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μια προσωπική συνέντευξη με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος μπορεί να κρίνει αν η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι απαραίτητη.

Πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει να δέχονται θεραπευόμενους και να διεξάγουν τις δικές τους συνεδρείες ατομικά ή ομαδικά. Η Ακαδημία του careerandstudies.gr παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής και βιωματικής εποπτείας σε όσους ξεκινούν το δικό τους μαγικό επαγγελματικό ταξίδι.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προβλέπεται και η πρακτική άσκηση είτε σε πραγματικά περιστατικά είτε σε προσομοίωση κλινικών περιστατικών χωρίς επιπλέον κόστος!

Πιστοποίηση Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία είναι πιστοποιημένο από την

ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την πιστοποίηση.

Τι θα κερδίσω από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Θα εφοδιαστούν με τα προσόντα της πρώτης θεωρητικής κατάρτισης και εφαρμογής της τέχνης και της επιστήμης της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής,
 • Θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Κλινικής Ψυχολογίας,
 • Θα συμμετάσχουν σε Εργαστήρια Βιωματικών Ασκήσεων,
 • Θα συμμετάσχουν σε Σεμινάρια των ενδιαφερόντων τους σε θέματα που αφορούν την Κλινική Ψυχολογία,
 • Θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν συμβουλευτική και θεραπεία στο τέλος του προγράμματος,
 • Θα μπορούν να αποκτήσουν τα εργαλεία προσέγγισης με βιωματικό και όχι μόνο ακαδημαϊκό τρόπο μέσα από εποπτείες κλπ.

Εισηγητές του Προγράμματος

Αναστασία Αδάμ

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη – Εισηγήτρια / Ψυχολόγος – Βιοχημικός – M.Sc. – M.B.A.

Κωνσταντίνος Πολέμης

C.E.O. Careerandstudies.gr – Εισηγητής / Φιλόλογος – M.A. (Critical Theory – Journalism)

Συνεισφορά στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας.

Αν σας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

Είπαν για το πρόγραμμα:

Το συνεργατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην κλινική ψυχολογία που παρακολούθησα αποτέλεσε για μένα το πιο χρήσιμο από την άποψη γνώσεων (τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών), αλλά και το πιο ευχάριστο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει... Έτσι, η μελέτη της θεωρίας μετατρεπόταν σε μια διαδραστική διαδικασία που δεν κούραζε, ήταν ενδιαφέρουσα και αποτελούσε μια μικρή "πρόκληση" να γίνεσαι όλο και καλύτερος κάθε φορά που καλούσουν να παρουσιάσεις ένα θέμα με τρόπο που θεωρώ ότι δεν θα ξεχάσω στο βάθος των χρόνων. Οι βιωματικές ασκήσεις, συμπληρωματικές της θεωρίας, αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος, καθώς βοήθησαν τόσο στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας με έναν τρόπο ζωντανό και, συχνά, παιγνιώδη, όσο και στην πρακτική εξάσκηση πάνω σε θέματα ψυχοθεραπείας... Ο τρόπος συνεργατικής μάθησης με τον οποίο λειτούργησε αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία, πολύ πιο αποτελεσματική απ' όσο είχα φανταστεί... Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο καταπληκτικός συντονισμός της κυρίας Αδάμ που αποτέλεσε καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος την κινητήριο ώθηση που οδηγούσε τις συναντήσεις να κυλούν ομαλά και να έχουν ροή και πλαίσιο.
Χρυσάνθη Παπαδοπούλου
Ψυχολόγος
Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος αφορούσε την προσπάθεια της εισηγήτριας, Αναστασίας Αδάμ, να μοιραστεί τις εμπειρίες και την αποκρυσταλλωμένη γνώση της, τα οποία είχε αποκτήσει με την εμπλοκή της στο πεδίο. Οι εμπειρίες που είχε συλλέξει και ο αυθεντικός τροπος με τον οποίον επέλεγε να τις αναδιηγηθεί ζωντάνευε την ολη διαδικασία των παρουσιάσεων.
Αναστασία Ρουφογάλη
Ψυχολόγος
Το πιο δυνατό σημείο του προγράμματος ήταν ο εποικοδομητικός διάλογος και ηδυνατότητα - ασφάλεια για μοίρασμα!
Μαρία Αντωνίου
Ψυχολόγος
Είναι ένα πρόγραμμα διαφορετικό από όσα έχω λάβει μέρος μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι εντάσεται σε αυτό το διαδραστικό κομμάτι και ξεφεύγει από τα κλασικά πρότυπα. ... Σίγουρα οι θεωρητικές γνώσεις θα θέσουν καλύτερες βάσεις για το επάγγελμά μας στο μέλλον, ενώ οι βιωματικές ασκήσεις και οι συμβουλές σχετικά με το έργο του ψυχοθεραπευτή πιστεύω πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία.
Θέμις Ραφανοπούλου
Ψυχολόγος
Το πρόγραμμα μου έδωσε απλόχερα την γνώση, το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν έχοντας μικρή πρακτική εμπειρία. Αποκόμισα μια σπουδαία εμπειρία και δημιούργησα ιδαίτερη σχέση τόσο με τις συμμετέχουσες όσο και με την συντονίστρια του προγράμματος κ. Αδάμ.
Ρουμπίνη Γκόλφη
Ψυχολόγος
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη επιμόρφωση και χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα και περιπτώσεις από την κλινική πρακτική, με στόχο την κατανόηση και την εμβάθυνση... Αποκτήσαμε ένα εύρος δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου, τις οποίες θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στην πράξη.
Ιωάννα Δρακίδη
Ψυχολόγος
Τα role playing θεωρώ ότι μας έδωσαν τα περισσότερα εφόδια, αφού μας προσέφεραν την ευκαιρία να μπούμε από όλες τις πλευρές στη θεραπευτική διαδικασία και να αποκτήσουμε την εμπειρία αυτής. Μόνο τυχερό μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου, που κατάφερα να πάρω μέρος στο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι σίγουρα ένα δυνατό χαρτί στο βιογραφικό από εδώ και πέρα... Το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα ήταν το πρακτικό μέρος του προγράμματος και η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα, όπου τόσο οι συμμετέχουσες όσο και η κα Αδάμ μοιραζόμασταν και προσωπικές μας εμπειρίες πραγματοποιώντας κι ένα είδος εποπτείας η μία για την άλλη, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι.
Έφη Αμπατζόγλου
Ψυχολόγος
Μπόρεσα να συνδέσω θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική, να φύγει το άγχος για την κλινική πράξη και να ξεκαθαρίσω προς ποιά κατεύθυνση θα κινηθώ επαγγελματικά.
Κοραλία Φούρναρη
Ψυχολόγος
Ανέπτυξα λοιπόν κυρίως συνεργατικότητα, ενσυναίσθηση, καθώς και πιο βαθιά κατανόηση ζητημάτων που αφορούν στην κλινική πρακτική... Ένιωσα άνετα να εκφράσω όσα με απασχολούν με ανοιχτό τρόπο μέσα στην ομάδα. Όλες οι αλληλεπιδράσεις γίνονταν σε καθεστώς σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, ενώ σχεδόν πάντα μέσα από αυτές διαφαινόταν κάποιο στοιχείο που δε θα μπορούσε πιθανόν να αναδειχθεί ατομικά για την καθεμιά μας.
Αριάννα Σταθακοπούλου
Ψυχολόγος
Η εμπειρία μου ξεπέρασε τις προσδοκίες που αρχικά είχα για ένα πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας. Ήταν πολλά περισσότερα από αυτό... Τέλος, συμμετείχαμε σε role plays με προσομοίωση συνεδριών, ίσως η πιο χρήσιμη άσκηση για έναν (μελλοντικό ή όχι) θεραπευτή. Μέσα από όλα αυτά, μεταξύ άλλων, ήρθαμε σε επαφή με τα στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε, τις πρακτικές δυσκολίες που μπορεί να "έρθουν" σε μια συνεδρία καθώς και τις δυσκολίες που έχουμε εμείς οι ίδιες ως προσωπικότητες, όπως είναι για παράδειγμα η αποφυγή της σιωπής.
Δανάη Πετροπούλου
Ψυχολόγος
Η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική και φεύγω με πολύ καλές εντυπώσεις τόσο για τις γνώσεις που απέκτησα όσο και για τη "ζωντάνια" του προγράμματος και την ποικιλία των εργασιών... Η κυρία Αναστασία Αδάμ είχε ρόλο συντονιστικό και επεξηγηματικό, ήταν πολύ ενθαρρυντική και υποστηρικτική και λάμβανε υπόψη της τις απόψεις μας για τη συνέχιση του προγράμματος ακολουθώντας μια συνεργατική τακτική και όχι την τακτική της αυθεντίας. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο συνεργατικός και βιωματικός χαρακτήρας του προγράμματος προωθεί την ενεργή συμμετοχή μας (και όχι την παθητική παρακολούθηση, όπως συμβαίνει σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια) και διευκολύνει την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης.
Βασιλική Οικονόμου
Ψυχολόγος
Η κυρία Αδάμ έφερε εις πέρας με επιτυχία το ρόλο αυτό, δεδομένου ότι δεν προσπάθησε να επιβάλει ποτέ τη δική της οπτική και πάντα ενθάρρυνε εμάς να απαντάμε πρώτες σε απορίες συναδέλφων. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του σεμιναρίου ήταν οι βιωματικές ασκήσεις, κατά τις οποίες μας δόθηκε η ευκαιρία και να γνωριστούμε μεταξύ μας αλλά και να μπούμε σε ρόλους τους οποίους δεν έχουμε ακόμη στην πραγματική ζωή, όπως αυτή του ψυχοθεραπευτή.
Έλλη Βαμβακούση
Ψυχολόγος
Οι αναγνώσεις των συγγραμμάτων και οι εκάστοτε παρουσιάσεις, οι βιωματικές ασκήσεις και οι αναστοχασμοί, είτε πάνω σε ένα έργο τέχνης, είτε μια ταινία, ήταν επίσης ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες, ενώ ενίσχυσαν πιστεύω την ήδη σπουδαία δυναμική της ομάδας... Θα χαρακτήριζα αυτή μου την εμπειρία σημαντική και ανεξίτηλη, μιας και προσωπικά ήταν η πρώτη μου επαφή με την κλινική ψυχολογία, σε τέτοια κλίμακα.
Κατερίνα Κρεμόνα
Φιλόλογος