Πιστοποιημένο πρόγραμμα Επιπέδου Advanced από την ACTA - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κλινική Ψυχολογία

Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά και επαγγελματικών εργαλείων του θεραπευτή και του επαγγελματία συμβούλου ψυχικής υγείας. Θέματα που θα διδαχθούν είναι βασικά στοιχεία της ψυχοθεραπευτικής επιστήμης και τέχνης με αναφορά στις πιο σύγχρονες σχολές και μεθοδολογίες προσέγγισης.

Αν επιθυμείς να εισαχθείς στο μαγικό κόσμο της Κλινικής Ψυχολογίας όχι μόνο στο επίπεδο της ακαδημαϊκής γνώσης αλλά και της βιωματικής πρακτικής, τότε είσαι στο σωστό σημείο.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής βιωματικής εκπαίδευσης. Στην εφαρμογή του χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Τα μαθήματα δεν είναι βιντεοσκοπημένα αλλά αντίθετα ζωντανά, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση και ο μέγιστος δυνατός γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Μετά από κάθε συνάντηση δίνεται πρόσβαση στο υλικό της νέας ενότητας, στη βιβλιογραφία και στις βιωματικές ασκήσεις.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη και ποιοτικότερη δυνατή αλληλεπίδραση.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Ψυχολόγοι,
 • Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας,
 • Εκπαιδευτικοί,
 • Γονείς,
 • Γιατροί,
 • Νοσηλευτές,
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί,
 • Απόφοτοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σχολών,
 • Όσοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με το επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας αποκτώντας λειτουργικότερη σχέση με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

Καινοτομίες Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαθέτει τις εξής καινοτομίες:

Βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εκμάθησης: Οι συμμετέχοντες δεν είναι παθητικοί λήπτες πληροφορίας. Αντίθετα όλοι και όλες συμμετέχουν με παρουσιάσεις και διδασκαλίες προς την ομάδα με αποτέλεσμα:

 • την αφομοίωση της ύλης και όχι την απλή εκμάθησή της,
 • την ανάπτυξη ηγετικών και καθοδηγητικών δεξιοτήτων (leading skills),
 • την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης,
 • την εναλλαγή ρόλων θεραπευτή/ θεραπευόμενου,
 • την εναλλαγή ρόλων διαδάσκοντα/ διδασκόμενου,
 • την ανάπτυξη ρητορικών ικανοτήτων (public speaking skills),
 • την ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης (presentation skills),
 • την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης άγχους,
 • την ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας σε ομάδας (team working skills).

Ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από το πρόγραμμα.

Παράλληλα με τη θεωρία, το πρόγραμμα προσφέρει βασικές ασκήσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός θεραπευτή/ καθοδηγητή (στερεότυπα, ενσυναίσθηση, αποτελεσματική ακρόαση και επικοινωνία…)

Βασίζεται τόσο στη θεωρία όσο και στην προσομοίωση περιστατικών ψυχοθεραπείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις και εξάσκηση σε προσομοίωση περιστατικών θεραπείας.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος.

Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στη λήψη:

1) Certificate in Clinical Psychology από την Ακαδημία του careerandstudies.gr και

2) Πιστοποίηση του ACTA – Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, επιπέδου Advanced.

 

Συνολική διάρκεια θεωρητικών μαθημάτων και βιωματικών ασκήσεων: 106 ώρες.

Συνολική διάρκεια προγράμματος (προετοιμασία παρουσιάσεων, προετοιμασία συμμετοχής σε ασκήσεις, δημιουργία αναστοχαστικού ημερολογίου, συμμετοχή στα θεωρητικά μαθήματα και τις βιωματικές ασκήσεις): 300 ώρες.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη και ποιοτικότερη δυνατή αλληλεπίδραση.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά Μαθήματα,
 2. Βιωματικές Ασκήσεις,
 3. Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας,
 4. Συνεδρίες Εποπτείας,

Τα ακαδημαϊκά μαθήματα της Κλινικής Ψυχολογίας είναι ο πυρήνας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Προβλέπεται να είναι 16 ζωντανές on line συναντήσεις μέσω zoom.  Σε αυτές παρουσιάζονται βασικές προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία και ακολουθεί συζήτηση με τους συμμετέχοντες για επίλυση αποριών, συζήτηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών κλπ.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εγγράφονται υποχρεωτικά και δωρεάν στις βιωματικές ασκήσεις που παρέχονται επιπλέον των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Η συμμετοχή τους σε αυτές δεν έχει κόστος και οι ημερομηνίες των ακαδημαϊκών ασκήσεων ανακοινώνονται με την εγγραφή των συμμετεχόντων. Παραδείγματα βιωματικών ασκήσεων είναι τα κοινωνικά στερεότυπα, η ενεργητική ακρόαση κ.ά.

Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται, να έχει πρόσβαση σε δικές του ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις με έμπειρους συνεργάτες της Ακαδημίας σε εκπτωτική τιμή. Οι μέλλοντες θεραπευτές και σύμβουλοι ψυχικής υγείας συστήνεται να έχουν δική τους εμπειρία από συμμετοχή σε θεραπευτικές ή συμβουλευτικές συνεδρίες.

Πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει να δέχονται θεραπευόμενους και να διεξάγουν τις δικές τους συνεδρίες ατομικά ή ομαδικά. Η Ακαδημία του careerandstudies.gr παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής και βιωματικής εποπτείας σε όσους ξεκινούν το δικό τους μαγικό επαγγελματικό ταξίδι.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προβλέπεται και η πρακτική άσκηση είτε σε πραγματικά περιστατικά είτε σε προσομοίωση κλινικών περιστατικών χωρίς επιπλέον κόστος!

Πιστοποίηση Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία είναι πιστοποιημένο από την

ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την πιστοποίηση.

Τι θα κερδίσω από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Στη λήξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 • είναι σε θέση να δρουν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά στο εργασιακό τους περιβάλλον,
 • μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικά εργαλεία προσέγγισης με ακαδημαϊκό αλλά κυρίως βιωματικό τρόπο,
 • μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Κλινικής Ψυχολογίας,
 • εφαρμόζουν στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας,
 • δρουν στο επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον με αυξημένη την ικανότητα της ενσυναίσθησης,
 • έχουν αναπτύξει την ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης,
 • έχουν αναπτύξει την ικανότητα της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης,
 • έχουν έρθει σε επαφή με την διεπιστημονική προσέγγιση των επαγγελματικών τους ερωτημάτων.

Εισηγητές του Προγράμματος

Αναστασία Αδάμ

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη – Εισηγήτρια / Ψυχολόγος – Βιοχημικός – M.Sc. – M.B.A.

Κωνσταντίνος Πολέμης

Εισηγητής – Πιστοποιημένος Coach (ΕΚΠΑ) / Φιλόλογος – M.A.

Εγγραφή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.

(Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι αυστηρά περιορισμένος)

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα; Έχετε απορίες; Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας/ προεγγραφής που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο: 

info@careerandstudies.gr

και εμείς θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας!

Είπαν για το πρόγραμμα:

Το συνεργατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην κλινική ψυχολογία που παρακολούθησα αποτέλεσε για μένα το πιο χρήσιμο από την άποψη γνώσεων (τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών), αλλά και το πιο ευχάριστο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει... Έτσι, η μελέτη της θεωρίας μετατρεπόταν σε μια διαδραστική διαδικασία που δεν κούραζε, ήταν ενδιαφέρουσα και αποτελούσε μια μικρή "πρόκληση" να γίνεσαι όλο και καλύτερος κάθε φορά που καλούσουν να παρουσιάσεις ένα θέμα με τρόπο που θεωρώ ότι δεν θα ξεχάσω στο βάθος των χρόνων. Οι βιωματικές ασκήσεις, συμπληρωματικές της θεωρίας, αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος, καθώς βοήθησαν τόσο στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας με έναν τρόπο ζωντανό και, συχνά, παιγνιώδη, όσο και στην πρακτική εξάσκηση πάνω σε θέματα ψυχοθεραπείας... Ο τρόπος συνεργατικής μάθησης με τον οποίο λειτούργησε αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία, πολύ πιο αποτελεσματική απ' όσο είχα φανταστεί... Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο καταπληκτικός συντονισμός της κυρίας Αδάμ που αποτέλεσε καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος την κινητήριο ώθηση που οδηγούσε τις συναντήσεις να κυλούν ομαλά και να έχουν ροή και πλαίσιο.
Χρυσάνθη Παπαδοπούλου
Ψυχολόγος
Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος αφορούσε την προσπάθεια της εισηγήτριας, Αναστασίας Αδάμ, να μοιραστεί τις εμπειρίες και την αποκρυσταλλωμένη γνώση της, τα οποία είχε αποκτήσει με την εμπλοκή της στο πεδίο. Οι εμπειρίες που είχε συλλέξει και ο αυθεντικός τροπος με τον οποίον επέλεγε να τις αναδιηγηθεί ζωντάνευε την ολη διαδικασία των παρουσιάσεων.
Αναστασία Ρουφογάλη
Ψυχολόγος
Το πιο δυνατό σημείο του προγράμματος ήταν ο εποικοδομητικός διάλογος και ηδυνατότητα - ασφάλεια για μοίρασμα!
Μαρία Αντωνίου
Ψυχολόγος
Είναι ένα πρόγραμμα διαφορετικό από όσα έχω λάβει μέρος μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι εντάσεται σε αυτό το διαδραστικό κομμάτι και ξεφεύγει από τα κλασικά πρότυπα. ... Σίγουρα οι θεωρητικές γνώσεις θα θέσουν καλύτερες βάσεις για το επάγγελμά μας στο μέλλον, ενώ οι βιωματικές ασκήσεις και οι συμβουλές σχετικά με το έργο του ψυχοθεραπευτή πιστεύω πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία.
Θέμις Ραφανοπούλου
Ψυχολόγος
Το πρόγραμμα μου έδωσε απλόχερα την γνώση, το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν έχοντας μικρή πρακτική εμπειρία. Αποκόμισα μια σπουδαία εμπειρία και δημιούργησα ιδαίτερη σχέση τόσο με τις συμμετέχουσες όσο και με την συντονίστρια του προγράμματος κ. Αδάμ.
Ρουμπίνη Γκόλφη
Ψυχολόγος
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη επιμόρφωση και χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα και περιπτώσεις από την κλινική πρακτική, με στόχο την κατανόηση και την εμβάθυνση... Αποκτήσαμε ένα εύρος δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου, τις οποίες θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στην πράξη.
Ιωάννα Δρακίδη
Ψυχολόγος
Τα role playing θεωρώ ότι μας έδωσαν τα περισσότερα εφόδια, αφού μας προσέφεραν την ευκαιρία να μπούμε από όλες τις πλευρές στη θεραπευτική διαδικασία και να αποκτήσουμε την εμπειρία αυτής. Μόνο τυχερό μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου, που κατάφερα να πάρω μέρος στο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι σίγουρα ένα δυνατό χαρτί στο βιογραφικό από εδώ και πέρα... Το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα ήταν το πρακτικό μέρος του προγράμματος και η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα, όπου τόσο οι συμμετέχουσες όσο και η κα Αδάμ μοιραζόμασταν και προσωπικές μας εμπειρίες πραγματοποιώντας κι ένα είδος εποπτείας η μία για την άλλη, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι.
Έφη Αμπατζόγλου
Ψυχολόγος
Μπόρεσα να συνδέσω θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική, να φύγει το άγχος για την κλινική πράξη και να ξεκαθαρίσω προς ποιά κατεύθυνση θα κινηθώ επαγγελματικά.
Κοραλία Φούρναρη
Ψυχολόγος
Ανέπτυξα λοιπόν κυρίως συνεργατικότητα, ενσυναίσθηση, καθώς και πιο βαθιά κατανόηση ζητημάτων που αφορούν στην κλινική πρακτική... Ένιωσα άνετα να εκφράσω όσα με απασχολούν με ανοιχτό τρόπο μέσα στην ομάδα. Όλες οι αλληλεπιδράσεις γίνονταν σε καθεστώς σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, ενώ σχεδόν πάντα μέσα από αυτές διαφαινόταν κάποιο στοιχείο που δε θα μπορούσε πιθανόν να αναδειχθεί ατομικά για την καθεμιά μας.
Αριάννα Σταθακοπούλου
Ψυχολόγος
Η εμπειρία μου ξεπέρασε τις προσδοκίες που αρχικά είχα για ένα πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας. Ήταν πολλά περισσότερα από αυτό... Τέλος, συμμετείχαμε σε role plays με προσομοίωση συνεδριών, ίσως η πιο χρήσιμη άσκηση για έναν (μελλοντικό ή όχι) θεραπευτή. Μέσα από όλα αυτά, μεταξύ άλλων, ήρθαμε σε επαφή με τα στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε, τις πρακτικές δυσκολίες που μπορεί να "έρθουν" σε μια συνεδρία καθώς και τις δυσκολίες που έχουμε εμείς οι ίδιες ως προσωπικότητες, όπως είναι για παράδειγμα η αποφυγή της σιωπής.
Δανάη Πετροπούλου
Ψυχολόγος
Η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική και φεύγω με πολύ καλές εντυπώσεις τόσο για τις γνώσεις που απέκτησα όσο και για τη "ζωντάνια" του προγράμματος και την ποικιλία των εργασιών... Η κυρία Αναστασία Αδάμ είχε ρόλο συντονιστικό και επεξηγηματικό, ήταν πολύ ενθαρρυντική και υποστηρικτική και λάμβανε υπόψη της τις απόψεις μας για τη συνέχιση του προγράμματος ακολουθώντας μια συνεργατική τακτική και όχι την τακτική της αυθεντίας. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο συνεργατικός και βιωματικός χαρακτήρας του προγράμματος προωθεί την ενεργή συμμετοχή μας (και όχι την παθητική παρακολούθηση, όπως συμβαίνει σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια) και διευκολύνει την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης.
Βασιλική Οικονόμου
Ψυχολόγος
Η κυρία Αδάμ έφερε εις πέρας με επιτυχία το ρόλο αυτό, δεδομένου ότι δεν προσπάθησε να επιβάλει ποτέ τη δική της οπτική και πάντα ενθάρρυνε εμάς να απαντάμε πρώτες σε απορίες συναδέλφων. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του σεμιναρίου ήταν οι βιωματικές ασκήσεις, κατά τις οποίες μας δόθηκε η ευκαιρία και να γνωριστούμε μεταξύ μας αλλά και να μπούμε σε ρόλους τους οποίους δεν έχουμε ακόμη στην πραγματική ζωή, όπως αυτή του ψυχοθεραπευτή.
Έλλη Βαμβακούση
Ψυχολόγος
Οι αναγνώσεις των συγγραμμάτων και οι εκάστοτε παρουσιάσεις, οι βιωματικές ασκήσεις και οι αναστοχασμοί, είτε πάνω σε ένα έργο τέχνης, είτε μια ταινία, ήταν επίσης ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερες, ενώ ενίσχυσαν πιστεύω την ήδη σπουδαία δυναμική της ομάδας... Θα χαρακτήριζα αυτή μου την εμπειρία σημαντική και ανεξίτηλη, μιας και προσωπικά ήταν η πρώτη μου επαφή με την κλινική ψυχολογία, σε τέτοια κλίμακα.
Κατερίνα Κρεμόνα
Φιλόλογος