Δικαστική Ψυχολογία

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 12 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Η Δικαστική Ψυχολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας στη σφαίρα της ψυχολογίας που έχει πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους.

Ξεκλειδώστε τα μυστικά του ανθρώπινου μυαλού και κάντε πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία με το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία. Σχεδιασμένο για να παρέχει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, το πρόγραμμά μας σας εξουσιοδοτεί με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάλυση της εγκληματικής συμπεριφοράς, τη διεξαγωγή ψυχολογικών αξιολογήσεων και την παροχή μαρτυριών στις αίθουσες δικαστηρίων.

Παράλληλα, η ειδικότητα της Δικαστικής Ψυχολογίας περιλαμβάνει τη διασταύρωση της ψυχολογίας και του νομικού συστήματος, που στοχεύει στην ανάλυση της σκέψης και της συμπεριφοράς ατόμων που έχουν διαπράξει εγκλήματα για την επίλυση υποθέσεων και τη διασφάλιση της απονομής δικαιοσύνης. Επιπλέον, κρίσιμο συστατικό της Δικαστικής Ψυχολογίας είναι η πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των πολιτών και την προαγωγή της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας.

Είτε φιλοδοξείτε να εργαστείτε στην επιβολή του νόμου, στο νομικό σύστημα ή στον ακαδημαϊκό χώρο, το πρόγραμμά μας θα σας εξοπλίσει με την τεχνογνωσία και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να πετύχετε, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της ψυχολογίας σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την εγκληματολογία, τη δικαιοσύνη και την πρόληψη της βίας (φυλακές, νοσοκομεία, αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστήρια).

Δικαστική Ψυχολογία

Το Πρόγραμμα «Δικαστική Ψυχολογία» προσφέρει:

 1. Βελτιωμένη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς: Με τη μελέτη της εγκληματολογικής ψυχολογίας, οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν στην εγκληματική συμπεριφορά και πώς να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται σε πιθανούς κινδύνους.
 2. Βελτιωμένες δεξιότητες κριτικής σκέψης: Η Δικαστική Ψυχολογία περιλαμβάνει την ανάλυση σύνθετων πληροφοριών και τη χρήση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Με τη μελέτη της Δικαστικής Ψυχολογίας, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά προσωπικών και επαγγελματικών πλαισίων.
 3. Καλύτερη λήψη αποφάσεων: Μέσω της μελέτης της εγκληματολογικής ψυχολογίας, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να κάνουν πιο κατάλληλες επιλογές στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις που σχετίζονται με την προσωπική ασφάλεια, τις σχέσεις, ακόμη και τις οικονομικές αποφάσεις.
 4. Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας: Η Δικαστική Ψυχολογία περιλαμβάνει την επικοινωνία σύνθετων πληροφοριών σε ένα εύρος ακροατηρίων, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, ενόρκων και αξιωματούχων επιβολής του νόμου. Με τη μελέτη της εγκληματολογικής ψυχολογίας, οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να μεταφέρουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε άλλους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δικαστική Ψυχολογια» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων, καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο αποτελείται από 12 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Χρήση ουσιών και Έγκλημα:
 • Ορισμοί
 • Ουσίες και Νόμος
 • Διερεύνηση χρήσης/κατάχρησης ουσιών
 • Σύνδεση ουσιών και εγκλήματος (περαιτέρω εξερεύνηση)
 • Θεωρίες εθισμού
 • Θεωρητικές σκέψεις
 1. Ενδο-οικογενειακή βία
 • Ορισμός του προβλήματος
 • Ρίζες/αιτίες του προβλήματος
 • Θεωρητικές εξηγήσεις
 • Αναγνώριση και κατανόηση των στάσεων και αντιλήψεών μας
 • Εξερεύνηση των τρόπων που συνδέονται οι διάφορες μορφές βίας
 • Κατανόηση τρόπων αντιμετώπισης
 • Αναγνώριση ρόλου υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση
 1. Επιθετικότητα
 • Ορισμοί της επιθετικότητας
 • Διαφορά μεταξύ βίας και επιθετικότητας
 • Εχθρική & Ενόργανη Επιθετικότητα
 • Επίπεδα εξήγησης
 • Ηθολογικές εξηγήσεις
 • Εξέλιξη της Επιθετικότητας
 • Βιολογικοί Παράγοντες
 • Διαφορές φύλου στην επιθετικότητα
 • Βιοκοινωνικές εξηγήσεις
 • Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης
 1. Διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοπάθεια και αξιολόγηση κινδύνου βίας
 • Σύνδεση της προσωπικότητας με το έγκλημα
 • Ορισμός της διαταραχής προσωπικότητας (ΔΠ)
 • Ορισμός της ψυχοπάθειας
 • Διάκριση της ΔΠ από την ψυχοπάθεια
 • Σύνδεση της ψυχοπάθειας με τη βία
 • Σύνδεση της ΔΠ με τη βία
 • Ηθικές και επαγγελματικές εκτιμήσεις
 1. Ψυχολογικές Εκτιμήσεις και Δίκαιο Προσωπικών Τραυμάτων. Εστιασμένο θέμα: Επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης υπό φροντίδα
 • Επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης υπό φροντίδα
 • Επίκαιρες περιπτώσεις
 • Οι νομικές βάσεις και οι προκλήσεις
 • Αίτηση για ψυχιατρική νόσο και παραγραφή
 • Καθήκον φροντίδας & παράβασης
 • Αίτια
 • Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές προκλήσεις για τις ψυχολογικές δικαστικές αξιολογήσεις σε αυτόν τον τομέα;
 1. Κοινοτική ποινή
 • Μεταμορφωτική Αποκατάσταση
 • Διαδικασία καταδίκης
 • Είδη ποινών φυλάκισης
 • Αναμορφωτική Προσέγγιση
 • Αποδυναμωτική Προσέγγιση
 • Επανορθωτική Δικαιοσύνη
 • Ο Ρόλος του Δικαστικού Ψυχολόγου
 1. Ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες με ευάλωτους πληθυσμούς
 • Ορισμός ευάλωτων πληθυσμών σε νομικά πλαίσια
 • Ιστορικές εξελίξεις (συνοπτικά)
 • Πεποιθήσεις και στοιχεία για ευάλωτους μάρτυρες
 • Ιατροδικαστική συνέντευξη με ευάλωτους μάρτυρες
 • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων μέσω έρευνας, στα δικαστήρια και όχι μόνο
 • Ειδικά μέτρα για παιδιά και ευάλωτους ενήλικες
 1. Αυτόπτες Μάρτυρες και Αποδεικτικές Διαδικασίες
 • Παράταξη
 • Δήλωση μάρτυρα
 • Περιγραφή ανθρώπων, ενεργειών, αντικειμένων
 • Facial composite
 • Έρευνα Mugshot
 • Περιγραφή προσώπων
 • Ταυτοποίηση δράστη
 1. Ψυχολογία του δικαστή και της κριτικής επιτροπής
 • Οι μεθοδοι Ψυχολογικής Έρευνας που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση της αίθουσας του δικαστηρίου
 • Οι ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αίθουσα του δικαστηρίου
 • Οι πιθανές περιοχές μεροληψίας σε μια δίκη
 • Η ψυχολογία μπορεί να βελτιώσει το σύστημα;
 1. Ο Δικαστικός Ψυχολόγος – Εγκληματολόγος στο Ελληνικό Δικαστήριο
 • Ανάλυση Πλημμελειοδικείων
 • Ο Δικαστικός Ψυχολόγος ως Πραγματογνώμονας
 • Δικαιοπρακτική ικανότητα
 • Ο Πραγματογνώμονας στην Ποινική Δίκη
 • Καθήκοντα Πραγματογνώμονα
 1. Προφίλ του παραβάτη
 • Η προέλευση του Προφίλ του παραβάτη
 • Ποιο είναι το προφίλ του παραβάτη;
 • Διαφορετικοί τύποι προφίλ
 • Προσεγγίσεις
 • Ανάπτυξη του προφίλ
 • Τυπολογίες παραβατών
 • Γεωγραφικό προφίλ
 • Ανάλυση υποθέσεων
 1. Δικαστική Γραφολογία
 • Ψυχοδιαγνωστική αξία
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες
 • Χαρακτηριστικά γραφής
 • Ζώνη γραμμάτων
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Είδη πλαστογραφίας
 • Προφίλ πλαστογράφων

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ερωτήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Δικαστική Ψυχολογία είναι εγκεκριμένο από τη:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία μπορεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται:

 1. Ψυχολόγοι: Η Δικαστική Ψυχολογία είναι μια εξειδίκευση στον τομέα της ψυχολογίας και ως εκ τούτου, οι ψυχολόγοι μπορούν να επωφεληθούν πολύ από ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα. Η Δικαστική Ψυχολογία μπορεί να παρέχει στους ψυχολόγους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν με ανθρώπους που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες ή που έχουν βιώσει τραύμα που σχετίζεται με εγκληματική συμπεριφορά.
 1. Επαγγελματίες επιβολής του νόμου: Οι επαγγελματίες επιβολής του νόμου, όπως αστυνομικοί, μπορούν να επωφεληθούν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία, καθώς μπορεί να τους παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς και των κινήτρων πίσω από αυτήν. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες επιβολής του νόμου να εντοπίσουν καλύτερα τους πιθανούς κινδύνους και να αποτρέψουν την εγκληματική δραστηριότητα.
 2. Νομικοί επαγγελματίες: Οι επαγγελματίες νομικοί, όπως οι δικηγόροι και οι δικαστές, μπορούν να επωφεληθούν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία, καθώς μπορεί να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να συνεργαστούν με ανθρώπους που εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες. Η κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εγκληματική συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες νομικούς να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις στο δικαστήριο.
 3. Επαγγελματίες υγείας: Οι επαγγελματίες υγείας, όπως γιατροί και νοσηλευτές, μπορούν να επωφεληθούν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία, καθώς μπορεί να τους παρέχει καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών επιπτώσεων του τραύματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς στους ασθενείς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν πιο αποτελεσματική θεραπεία και υποστήριξη σε ασθενείς που έχουν υποστεί τραύμα.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα αποκτήσουν μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως:

 1. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ χρήσης ουσιών και εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της επικράτησης της χρήσης ουσιών μεταξύ των παραβατών και του αντίκτυπου της χρήσης ουσιών στην εγκληματική συμπεριφορά.
 2. Κατανόηση της δυναμικής της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνου, της πρόληψης και των στρατηγικών παρέμβασης.
 3. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την επιθετικότητα, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της σε άτομα και κοινωνία.
 4. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα διαταραχής προσωπικότητας, ψυχοπάθειας και αξιολόγησης κινδύνου βίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εντοπισμού παραγόντων κινδύνου και του τρόπου αξιολόγησης και διαχείρισης της βίαιης συμπεριφοράς.
 5. Απόκτηση γνώσεων για τις ψυχολογικές αξιολογήσεις και τη νομοθεσία για σωματικές βλάβες, με έμφαση στους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης υπό φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής αξιολογήσεων, των ευρημάτων τεκμηρίωσης και της παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο.
 6. Κατανόηση της έννοιας της κοινοτικής ποινής και του ρόλου της στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
 7. Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες με ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αλληλεπίδρασης με θύματα και μάρτυρες με ευαίσθητο και αποτελεσματικό τρόπο.
 8. Απόκτηση γνώσεων για τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και τις αποδεικτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αξιολόγησης της αξιοπιστίας της κατάθεσης μαρτύρων και του τρόπου χρήσης ιατροδικαστικών στοιχείων σε ποινικές έρευνες.
 9. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ψυχολογία των δικαστών και των ενόρκων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λήψης αποφάσεων και των παραγόντων που επηρεάζουν τις κρίσεις τους.
 10. Απόκτηση γνώσεων για τον ρόλο του ιατροδικαστή ψυχολόγου-εγκληματολόγου στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών και επαγγελματικών ευθυνών αυτών των επαγγελματιών.
 11. Ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στον προσδιορισμό του προφίλ των δραστών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών εγκλημάτων.
 12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δικαστική γραφή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου σύνταξης σαφών, συνοπτικών και αποτελεσματικών εκθέσεων και απόψεων.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Δικαστική Ψυχολογία”