Εγκληματολογία

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 9 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

9

Σε μια εποχή που η αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως συγκεκριμένων εγκλημάτων, και η κοινωνική αντίδραση απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές απασχολούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλαμβάνει να σε μυήσει επαρκώς σε βασικές εγκληματολογικές έννοιες σε μόλις 9 ασύγχρονα βιντεο-μαθήματα. Κατανόησε συγκεντρωτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες εγκληματολογικές έννοιες, ώστε να μπορείς να κατανοείς τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην κοινωνία που ζούμε και, παράλληλα, να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου και να ξεχωρίσεις!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγκληματολογία» θα ενισχύσει τις ακαδημαϊκές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο περίπου δυο μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω σε απαραίτητες εγκληματολογικές και κοινωνιολογικές θεωρίες και έννοιες που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο σχετικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν το εγκληματικό φαινόμενο, άλλο σεμινάριο σχετικά με τις βασικές εγκληματολογικές θεωρίες, άλλο σεμινάριο σχετικά με ειδικά θέματα σύγχρονης εγκληματολογίας), ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο προσπαθώντας να κατανοήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο ή γεγονός, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ΕΝΑ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγκληματολογία» θα ενισχύσει τις θεωρητικές σου γνώσεις αποτελεσματικά και καθοριστικά για την κατανόηση του κόσμου γύρω σου και την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο δυο μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω σε απαραίτητες εισαγωγικές εγκληματολογικές έννοιες και θεωρίες που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο σχετικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν το εγκληματικό φαινόμενο, άλλο σεμινάριο σχετικά με τις βασικές εγκληματολογικές θεωρίες, άλλο σεμινάριο σχετικά με ειδικά θέματα σύγχρονης εγκληματολογίας), ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο προσπαθώντας να κατανοήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο ή γεγονός, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγκληματολογία» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο.

Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων, καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 9 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

Μέρος I: Το εγκληματικό φαινόμενο

Α. Στοιχεία εγκληματικού φαινομένου 1 (Εβδομάδα 1η)

 • Ο κανόνας
 • Το έγκλημα
 • Ο εγκληματίας

Β. Στοιχεία εγκληματικού φαινομένου 2 (Εβδομάδα 2η)

 • Η κοινωνική αντίδραση

Μέρος II: Η Εγκληματολογία ως επιστήμη

Γ. Ιστορική αναδρομή I (Εβδομάδα 3η)

 • Οι πρόδρομοι
 • Οι εγγύτεροι

Δ. Ιστορική αναδρομή II (Εβδομάδα 4η)

 • Οι ιδρυτές
 • Ιταλική Θετική Σχολή

Ε. Ιστορική αναδρομή III (Εβδομάδα 5η)

 • Οι συνεχιστές

ΣΤ. Κλάδοι της Εγκληματολογίας (Εβδομάδα 6η)

Ζ. Μεθοδολογικά Στοιχεία (Εβδομάδα 7η)

Μέρος III: Ειδικά θέματα Εγκληματολογίας

Η. Ειδικά θέματα Εγκληματολογίας 1 (Εβδομάδα 8η)

 • Έμφυλη βία
 • Οργανωμένο έγκλημα

Θ. Ειδικά θέματα Εγκληματολογίας 2 (Εβδομάδα 9η)

 • Οικονομικό Έγκλημα
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εγκληματολογία είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εγκληματολογία» μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Όλοι!

Δεν απαιτούνται βασικές γνώσεις σχετικά με τη θεματολογία, καθώς το συγκεκριμένο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να είναι κατανοητό σε όλους.

Λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές, κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω εξειδίκευση στην Εγκληματολογία, ώστε από τη μια να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους (προσωπικές και ακαδημαϊκές) εντός της σχολής και, από την άλλη, να έχουν ένα σημαντικό και πιστοποιημένο επιπλέον προσόν που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμο όταν θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία.
 • Εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις κατά τη διδασκαλία τους ή να προωθήσουν τη δουλειά τους ακαδημαϊκά.
 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κατανοήσει ή να εξελίξει τις γνώσεις του σχετικά με τα σύγχρονα φαινόμενα εγκληματικότητας που διαδραματίζονται στην κοινωνία μας.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Προσωπικά θα έχουν κατανοήσει βασικές αλλά και πιο εξειδικευμένες εγκληματολογικές έννοιες, όπως και σχετικές κοινωνιολογικές και ψυχολογικές έννοιες σε τέτοιον βαθμό που η κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας τους θα αυξηθεί σημαντικά.
 • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) εφαρμόζουν παγιωμένες εγκληματολογικές θεωρίες και άκρως αποδοτικές τεχνικές στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους/ ακαδημαϊκή τους πορεία,

Β) έχουν μια πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό τους που θα ενισχύσει τις πιθανότητες απορρόφησης τους σε θέση εργασίας της προτίμησης τους στον εργασιακό στίβο, κυρίως σε ΜΚΟ και λοιπές οργανώσεις καθώς η συγκέντρωση όλων αυτών των βασικών γνώσεων σε ένα άτομο είναι περιζήτητη.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Εγκληματολογία”