Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Στον σημερινό περίπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η πολιτική επιστήμη δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη και αναγκαία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης» προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, θεωρίες και ζητήματα της πολιτικής επιστήμης. Μέσα από μια σειρά οχτώ ασύγχρονων μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα θεμέλια της πολιτικής επιστήμης, τους διαφορετικούς τύπους πολιτικών συστημάτων, τους ρόλους και τις λειτουργίες της κυβέρνησης, τη φύση της εξουσίας και της δημοκρατίας, την τέχνη της ρητορικής κ.ά.

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκωδικοποιήσουν την πολιτική πραγματικότητα.

Είναι σύνηθες φαινόμενο ο μέσος άνθρωπος να δαπανά άπειρες ώρες σε αέναο και βαρετό διάβασμα χωρίς καν να γνωρίζει τι θα ήταν ωφέλιμο να διαβάσει και τι όχι. Το μάθημα οργανώθηκε, ώστε να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Πρώτον το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη κατανόηση της πολιτικής επιστήμης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, το θέμα της κάθε ενότητας έχει επιλεχθεί ώστε το μάθημα να είναι ζωντανό και ενδιαφέρον. Τέλος, διδάσκεται από έναν λάτρη της πολιτικής επιστήμης ο οποίος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος για να καλύψει τις ερωτήσεις και την περιέργειά σας.

Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης

Η βασική καινοτομία του προγράμματος “Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης” είναι η διαχρονικότητα των όρων που διδάσκει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των  προγραμμάτων εκμάθησης της πολιτικής επιστήμης είναι ότι προσπαθούν να παραμείνουν επίκαιρα επιδιώκοντας να αναφερθούν σε όλα τα περιστατικά της καθημερινότητας.

Αυτό όμως καταδικάζει το ίδιο το επίπεδο των προγραμμάτων, αφού οι σπουδαστές καταλήγουν να είναι αναλυτές της καθημερινότητα θυσιάζοντας έτσι τη διδαχή των πιο θεμελιωδών αρχών της πολιτικής επιστήμης. Το μάθημα αυτό ενδιαφέρεται περισσότερο να εξοπλίσει τους σπουδαστές με τις  διαχρονικές ιδέες και γνώσεις που έχουν όντως νόημα, έννοιες που επηρεάζουν και καθορίζουν την πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων από την αρχή της ανθρωπότητας. Μόνο μέσα από αυτές τις θεμελιώδεις έννοιες μπορεί κάποιος να αγγίξει την πραγματική ουσία της πολιτικής.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Στο τέλος κάθε διάλεξης δίνονται ασκήσεις στους συμμετέχοντες με στόχο την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να εγείρουν την περιέργεια του συμμετέχοντα και να τον παρακινήσουν να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο αντικείμενο της διάλεξης. 

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 8 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Εισαγωγικές Έννοιες (έννοια της Πολιτικής – Κυβέρνηση – Πολιτικό Σύστημα – Δημοκρατία)
 2. Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
 3. Πολιτικές Ιδεολογίες Ι
 4. Πολιτικές Ιδεολογίες ΙΙ
 5. Πολιτικές Ιδεολογίες ΙΙΙ
 6. Ρητορική – Επιχειρήματα – Σοφίσματα – Προπαγάνδα
 7. Κοινωνική Κατασκευή της Πραγματικότητας
 8. Η Θεωρία του Λόγου

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις/ερωτήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης» μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Όλοι!!

Βασική αρχή του μαθήματος είναι ότι μπορεί να το παρακολουθήσει και κάποιος με μηδενική γνώση της πολιτικής επιστήμης. Όσα αναφέρουμε στις διαλέξεις δίνονται κατά τρόπο κατανοητό και εννοείται ότι ο καθηγητής θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η προσβασιμότητα του σε όποιον ενδιαφέρεται να αγγίξει το γοητευτικότατο θέμα της πολιτικής επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές: Τα μαθήματα πολιτικής επιστήμης μπορούν να ωφελήσουν φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στη νομική, τη δημοσιογραφία, τη δημόσια πολιτική ή τον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτά τα μαθήματα μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα για φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, έρευνας και γραφής, καθώς και να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών.
 • Πολίτες: Τα μαθήματα πολιτικών επιστημών μπορούν να ωφελήσουν τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν περαιτέρω για την πολιτική. Μελετώντας θέματα όπως οι διεθνείς σχέσεις, η δημόσια πολιτική και η συγκριτική πολιτική, οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα τρέχοντα γεγονότα και ζητήματα, καθώς και πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές τους και όχι μόνο.
 • Επίδοξους πολιτικούς: Τα μαθήματα πολιτικής επιστήμης μπορούν να ωφελήσουν άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στην πολιτική, είτε σε τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μελετώντας θέματα όπως η στρατηγική εκστρατείας, η ανάλυση πολιτικής και η πολιτική επικοινωνία, οι επίδοξοι πολιτικοί μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να υποβάλουν υποψηφιότητα και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

Συνολικά, τα μαθήματα πολιτικής επιστήμης μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων, από φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τις ερευνητικές τους ικανότητες έως πολίτες που επιδιώκουν να συμμετάσχουν περισσότερο στην πολιτική διαδικασία και επίδοξους πολιτικούς που στοχεύουν να κάνουν τη διαφορά τον κόσμο της πολιτικής.

Θα δείτε την πραγματικότητα με έναν τελείως νέο και διαφορετικό τρόπο και θα είστε σε θέση να αναλύετε καταστάσεις κατά τρόπο που μόνο λίγοι μπορούν να το κάνουν.

Είναι λάθος να θεωρεί κανείς ότι η πολιτική διαδραματίζεται μόνο μέσα σε κάποια βαρετή αίθουσα ενός κρατικού κτιρίου. Στην πραγματικότητα η πολιτική βρίσκεται σε ό,τι κι αν σκεφτούμε και σε ό,τι κι αν κάνουμε.

Κάθε φορά που αργεί το λεωφορείο για τη δουλειά μας και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα σκεφτόμαστε πολιτικά. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε γιατί δεν παίρνουμε περισσότερα λεφτά, γιατί οι τιμές στο ράφι αυξάνονται, γιατί δεν κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα και γιατί τέλος πάντων όλα γίνονται με λάθος τρόπο, σκεφτόμαστε τη πολιτικά.

Αποκωδικοποιώντας λοιπόν το ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική σε κάθε πλευρά της ζωής μας, θα διαθέτετε ένα μόνιμο προβάδισμα και για όλα τα ζητήματα σε σχέση με τους συνομιλητές σας.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Γενικά Θέματα Πολιτικής Επιστήμης”