Γιώργος Κοντόπουλος

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, Στέλεχος επιχειρήσεων

 

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων και σταδιοδρομία ως στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων.