Εγκεκριμένο Σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία CBT

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT) αναλαμβάνει να σου μεταδώσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε μια από τις ενδεδειγμένες και πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα για πλήθος προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μέσα σε 9 δίωρες ενότητες που χωρίζονται σε μικρά ασύγχρονα βίντεο η καθεμία, θα έχεις αποκομίσει τα πρώτα απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία και δεξιότητες για την πορεία σου ως θεραπευτής.

Αν θέλεις να γίνεις ψυχοθεραπευτής και βρίσκεσαι σε αναζήτηση θεραπευτικών προσεγγίσεων, αυτό το σεμινάριο θα σου προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία μαζί με παραδείγματα και περιστατικά από αγχώδεις (π.χ κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες, διαταραχή πανικού, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή κλπ.) και συναισθηματικές διαταραχές (π.χ κατάθλιψη, δυσθυμία κλπ.).

Ακόμη, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerstudies.gr για επίλυση αποριών και αποστολή επιπλέον υλικού και βιβλιογραφίας για όποιον το επιθυμεί.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το επιμορφωτικό σεμινάριο “Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία” βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο όσες φορές επιθυμεί και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων καθώς και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα. Η 10η και τελευταία ενότητα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης στην πλατφόρμα zoom για όποιον το επιθυμεί και θα συζητηθούν απορίες και προβληματισμοί και θα γίνει επίσης ανάλυση περιστατικών για περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση της λογικής και της θεωρίας της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε όποιον από το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να αποκομίσει γνώσεις και δεξιότητες από μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Οι γνώσεις αυτές μπορούν να φανούν χρήσιμες όχι μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι αλλά και στην διευκόλυνση και βελτίωση της καθημερινής ζωής του ατόμου.

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία” θα ενισχύσει τις θεραπευτικές και συμβουλευτικές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου ως ψυχοθεραπευτή/τριας. Αυτό θα γίνει ολιστικά και εντατικά στο πλαίσιο 5 μηνών, γεγονός που αποτελεί και την καινοτομία του. Σκοπός είναι οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν και να εξασκηθούν πρακτικά σε απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία μιας από τις πιο διαδεδομένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να μπορούν να εφαρμόσουν τη θεωρία και τις τεχνικές σε πραγματικά περιστατικά.

Αντί ο σπουδαστής να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ άλλο για την κοινωνική φοβία, άλλο για τη μετατραυματική διαταραχή στρες, άλλο για τη διαταραχή πανικού, άλλο για την κατάθλιψη, άλλο για τις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, άλλο για τις γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές κλπ.) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο ή σε βιβλία, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άριστα καταρτισμένοι στον κλάδο αυτό καθώς και άμεσα προσεγγίσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, επιπλέον βοήθεια και προσωπική καθοδήγηση.

Τέλος, το γεγονός ότι τα μαθήματα είναι ασύγχρονα (εκτός της ανάλυσης περιστατικών που θα γίνει στο τέλος του σεμιναρίου live διαδικτυκά για καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση), δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία αναφορικά με την παρακολούθηση, την προσωπική μελέτη και την παράδοση εργασιών.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία – CBT” έχει βασική διάρκεια 5 μηνών. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια του σπουδαστή.

Οι σπουδές διαρθρώνονται ως εξής:

  1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας
  2. Ασκήσεις για την εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων
  3. Εργασία πάνω σε περιστατικό για περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας με πρακτικό, βιωματικό τρόπο
  4. Προσωπική, άμεση και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο αποτελείται από 9 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας (2 ώρες η κάθε ενότητα χωρισμένη σε μικρότερα εκπαιδευτικά βίντεο). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

1η Ενότητα: Θεωρίες Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, Βασικές Αρχές Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, Αυτόματες Αρνητικές Σκέψεις και Τρόποι Εντοπισμού τους, Αναγνώριση Συναισθημάτων, Εργασία για το σπίτι, Θεραπευτική σχέση.

2η Ενότητα: Ενδιάμεσες Πεποιθήσεις (κανόνες, στάσεις, παραδοχές), Πυρηνικές Πεποιθήσεις, Γνωστικός τρόπος αντίληψης, Γνωσιακά λάθη, Διαμόρφωση Περίπτωσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Εκλυτικοί παράγοντες, Προβλήματα Αξιολόγησης, Ατζέντα, Θεραπευτικός Σχεδιασμός, Συνεδρία Εκτίμησης.

3η-4η Ενότητα: Δομή και Στόχοι Πρώτης Συνεδρίας, Συζήτηση Διάγνωσης, Ανασκόπηση και Συζήτηση Παρόντος Προβλήματος, Ανατροφοδότηση, Στόχοι Δεύτερης Συνεδρίας, Έλεγχος Διάθεσης, Μέση Συνεδρίας, Περιοδικές Περιλήψεις, Προβλήματα Δόμησης Συνεδρίας, Εκπαίδευση θεραπευόμενου στις νοερές εικόνες, Προετοιμασία για Πισωγυρίσματα, Συνεδρίες Αυτό-θεραπείας, Ενισχυτικές Συνεδρίες, Δημιουργία Θεραπευτικού Σχεδίου, Θεραπευτική Συμμαχία, Αδιέξοδα στη Θεραπεία και Τρόποι Επίλυσής τους.

5η Ενότητα: Γνωσιακές και Συμπεριφορικές τεχνικές (π.χ παιχνίδι ρόλων, γνωσιακό συνεχές, συμπεριφορικό πείραμα, τεχνικές διεκδικητικότητας, τεχνική επίλυσης προβλημάτων, γνωσιακή αμφισβήτηση, ιστορικός έλεγχος ενδείξεων, τεχνική πίτας, τεχνικές χαλάρωσης κλπ.), Θεραπευτική Σχέση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και Γνωσιακή Αντίληψη Περίπτωσης.

6η Ενότητα: Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στη Μείζονα Κατάθλιψη και άλλες συναισθηματικές διαταραχές (π.χ δυσθυμία, κυκλοθυμία).

7η Ενότητα: Α΄Μέρος, Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας σε Αγχώδεις Διαταραχές (Διαταραχή Πανικού και Κοινωνική Φοβία).

8η-9η Ενότητα: Β’ Μέρος, Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας σε Αγχώδεις Διαταραχές (Ειδικές Φοβίες, Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή και Μετατραυματική Διαταραχή Στρες).

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

 

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ψηφιακές Δεξιότητες – Ψηφιακά Εργαλεία είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου:

  • προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις θεραπευτικές τους δεξιότητες, θα έχουν μπει στη λογική της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας και της Εφαρμογής της πάνω σε ποικίλα περιστατικά και θα έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε όλες τις βασικές θεωρίες και τεχνικές της.
  • επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) εφαρμόζουν νέες δεξιότητες και τεχνικές στο θεραπευτικό κομμάτι αλλά και στην καθημερινότητά τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Β) έχουν μια πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό τους που θα ενισχύσει τις πιθανότητες απορρόφησής τους σε θέση εργασίας της προτίμησής του στο θεραπευτικό κομμάτι, καθώς αποδεδειγμένα η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική και περιζήτητη θεραπευτική προσέγγιση για πλήθος ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Γ) αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμη και αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει τον σύνδεσμο-κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Κωνσταντίνα Παπαπαναγιώτου

Ψυχολόγος υγείας

MSc

Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεύτρια

Εισηγήτρια σεμιναρίων ψυχολογίας

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό της Κωνσταντίνας Παπαπαναγιώτου εδώ.

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία CBT.

Κανονική Τιμή
300 ευρώ

Η συνεισφορά στα 300 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις, στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
220 ευρώ

Η συνεισφορά στα 220 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία – CBT”