Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εγκεκριμένο

Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 9 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων (χρηματοπιστωτική, ανθρωπιστική, ενεργειακή, κλιματική) ανέδειξαν την ανάγκη για μια εναλλακτική προσέγγιση της οικονομίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη παγκόσμια αναγνώριση για το ρόλο που μπορεί να παίξει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, δίκαιου και ανθεκτικού μέλλοντος για όλους. Πρόσφατα ο ΟΗΕ επικύρωσε τα παραπάνω με σχετικό ψήφισμα. Ενώ και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο ILΟ (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) έχουν επισημάνει κατά καιρούς την επιτακτικότητα της προαγωγής της ΚΑΛΟ για οικονομική & κοινωνική ευημερία.

Μολονότι στη χώρα μας υπάρχει το κανονιστικό πλαίσιο που ευνοεί την ανάδυση φορέων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, αλλά και επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων που είναι φορείς ΚΑΛΟ, η γνώση που υπάρχει για το πεδίο, καθώς επίσης και τα επιμέρους θέματα που αφορούν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη διοίκηση των Φορέων ΚΑΛΟ είναι περιορισμένα.

Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία περιλαμβάνει κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες στους τομείς παραγωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης, που έχουν ως απώτερο σκοπό την ταυτόχρονη παραγωγή συλλογικού & κοινωνικού οφέλους. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως φορείς ΚΑΛΟ είναι ενώσεις προσώπων που ακολουθούν δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης (1 μέλος =1 ψήφος) και στοχεύουν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση καθώς επίσης & την τοπική οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας όπου εδράζουν.

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία» θα εξοικειωθείς πλήρως με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, αλλά θα αποκτήσεις κι όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι για να συμμετέχεις στην ίδρυση και την αποτελεσματική διοίκηση ενός φορέα (επιχείρησης) ΚΑΛΟ. Ολοκληρώνοντας τις ενότητας θα είσαι σε θέση να δημιουργήσεις επιχειρηματικό πλάνο, πλάνο μάρκετινγκ, πλάνο εύρεσης χρηματοδότησης, καθώς επίσης και σχέδιο δράσης των μελών για νέο ή υφιστάμενο φορέα κι όχι μόνο. Πολλά από αυτά που θα μάθεις μπορεί να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις την αποδοτικότητά σου και να κάνεις πιο εύκολη την καθημερινότητά σου, ακόμα κι αν δραστηριοποιείσαι εκτός του πεδίου. Μην ξεχνάς πως ακόμα και οι συμβατικές επιχειρήσεις πλέον προσπαθούν να συνεισφέρουν στην κοινωνική ευημερία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία» θα ενισχύσει τις δεξιότητές σου αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο 2 μηνών, παρέχοντάς σου την δυνατότητα παρακολούθησης απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι.

Σκοπός του προγράμματις είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το αξιακό, το κανονιστικό & το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στον επιχειρηματικό & τον επικοινωνιακό σχεδιασμό φορέων ΚΑΛΟ, ώστε να μπορούν να ιδρύσουν, να διοικήσουν, να εργαστούν ή ακόμα και να προσφέρουν εθελοντικά σε νέα ή υφιστάμενα εγχειρήματα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί γραφικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να υπογράφει ηλεκτρονικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί και να επεξεργάζεται βίντεο, άλλο σεμινάριο για τα εξελιγμένα word, ppt και pdf, άλλο για βασικές τεχνικές marketing και e-mail marketing) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για το πώς θα κάνει ταχύτερο τον υπολογιστή του ή για το ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια για τη σωστή επιλογή laptop, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ΕΝΑ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία» θα ενισχύσει τις ατομικές σου δεξιότητες στην διοίκηση ΜμΕ & ειδικότερα στους Φορείς ΚΑΛΟ. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικάστο πλαίσιο 2 μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το αξιακό, το κανονιστικό & το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στον επιχειρηματικό & τον επικοινωνιακό σχεδιασμό φορέων ΚΑΛΟ, ώστε να μπορούν να ιδρύσουν, να διοικήσουν, να εργαστούν ή ακόμα και να προσφέρουν εθελοντικά σε νέα ή υφιστάμενα εγχειρήματα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο για τις αρχές της ΚΑΛΟ, άλλο για το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ΚΑΛΟ, άλλο σεμινάριο για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στα εγχειρήματα ΚΑΛΟ, άλλο για την εύρεση & αξιοποίηση χρηματοδοτικών και τεχνικών εργαλείων για τη διεύρυνση του φορέα) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για το πώς θα ιδρύσει, πώς θα σχεδιάσει την επιχειρηματική δράση ή πώς θα διοικήσει ένα εγχείρημα, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα της Κοινωνική Επιχειρηματικότητας.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά το σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στο δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων, καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 9 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

Ενότητα 1: Θεωρητικές & Εννοιολογικές Προσεγγίσεις της ΚΑΟ

Στην πρώτη ενότητα μελετώνται οι ορισμοί για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και οι θεμελιώδεις αξίες που διεπουν τους φορείς ΚΑΛΟ. Επιπλέον γίνεται συντομή ιστορική αναδρομή και παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων.

Ενότητα 2: Μοντέλα Κοινωνικών Εγχειρημάτων & Δημόσιες Πολιτικές 

Στην δεύτερη ενότητα αναλύονται τα μοντέλα κοινωνικών εγχειρημάτων, με έμφαση σε αυτά που διαθέτουν τυπική-θεσμική μορφή. Επιπλέον εξετάζεται η συμβολή των δημοσίων πολιτικών στη διεύρυνση του πεδίου της ΚΑΟ.

Ενότητα 3: ΚΑΟ για Βιωσιμότητα & Ευημερία 

Στην Τρίτη ενότητα μελετώνται τα αίτια ανάδυσης της ΚΑΟ και οι λόγοι που την καθιστούν βιώσιμη προσέγγιση πραγμάτωσης της οικονομίας καθώς επίσης και εναλλακτική που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην ευημερία των ατόμων και της κοινότητας.

Ενότητα 4: ΚΑΟ, Κοινωνική Καινοτομία & Δημιουργικό Οικοσύστημα 

Στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι αλληλοεπιδράσεις των ποικίλων οικονομιών μέσα σε μια γεωγραφικά προσδιορισμένη κοινότητα και οι προοπτικές συν-δημιουργίας και συμπαραγωγής για το κοινό όφελος, μέσα από καινοτόμες οργανωτικές δομές και πρακτικές.

Ενότητα 5: Διακυβέρνηση Φορέων ΚΑΛΟ 

Στην πέμπτη ενότητα μελετώνται επιμέρους ζητήματα αυτοδιαχείρισης, όπως οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση των συγκρούσεων, τη θέσπιση κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας. Ακόμα εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την συνοχή των μελών και οι μηχανισμοί πρόληψης.

Ενότητα 6: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Ειδικά Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης 

Στην έκτη ενότητα εξετάζεται η μετατροπή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια, καθώς επίσης και σε διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγχου των οικονομικών πόρων για την υπηρέτηση των σκοπών και την επίτευξη των στόχων του εγχειρήματος.

Ενότητα 7: Πηγές χρηματοδότησης, Κοινωνικός Αντίκτυπος & Κοινωνική Λογιστική 

Στην έβδομη ενότητα γίνεται παρουσίαση των διαθέσιμων εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τα κοινωνικά εγχειρήματα και συνοπτική αναφορά στα βήματα που απαιτούνται για τον έλεγχο και την αποτύπωση της κοινωνικής απόδοσης των φορέων ΚΑΛΟ.

Ενότητα 8: Κοινωνικό Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή 

Στην όγδοη ενότητα μελετάται ο επικοινωνιακός σχεδιασμός για την εύρεση κοινού, την ανάπτυξη προϊόντων & ιδεών και την κατάρτιση προγράμματος για στρατηγική τοποθέτηση στην αγορά, παράλληλα με την επίτευξη θετικού κοινωνικού προσήμου & την αξιοποίηση νέων ψηφιακών μέσων.

Ενότητα 9: Αλληλεπίδραση ΚΑΟ- Συμβατικής Οικονομίας 

Στην ένατη ενότητα εξεταζεται η ενσωμάτωση αξιών από το πεδίο της ΚΑΟ στις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού & τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας από τις συμβατικές επιχειρήσεις και δημιουργούνται ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην ευημερία των εργαζόμενων & το μέλλον της ΚΑΟ.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τη Διάδραση – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αλληλέγγυα Οικονομία» μπορούν να παρακολουθήσουν:

Όλοι!

Οι γνώσεις που προαπαιτούνται είναι βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, καθώς επίσης και εξοικείωση με το περιβάλλον word, ppt, pdf και του Internet συνολικότερα.

Λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Νέους Επιχειρηματίες & Εργαζόμενους οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένη γνώση στον επιχειρηματικό & τον επικοινωνιακό σχεδιασμό νέων ή υφιστάμενων εγχειρημάτων, εστιάζοντας στους Φορείς ΚΑΛΟ.
  • Μέλη Φορέων ΚΑΛΟ που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο & να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένους τομείς διοίκησης, για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση του φορέα.
  • Εργαζόμενους σε Φορείς ΚΑΛΟ που χρειάζονται εφόδια για να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους & να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Φορέα και τη διάδοση της ΚΑΛΟ.
  • Εθελοντές Φορέων ΚΑΛΟ που θέλουν να εμβαθύνουν στην γνώση που έχουν για το πεδίο και για την οργάνωση και διοίκηση Φορέων ΚΑΛΟ, ώστε να συνεισφέρουν περισσότερο αποτελεσματικά στη διεύρυνση του πεδίου.
  • Φοιτητές που επιθυμούν να εξελίξουν την γνώση τους στη διοίκηση επιχειρήσεων, εστιάζοντας στους Φορείς ΚΑΛΟ.
  • Άτομα που δεν έχουν καμία πιστοποιημένη εκπαιδευτική σχέση με την ΚΑΟ & την Επιχειρηματικότητα ΜμΕ και ενδιαφέρονται να αλλάξουν προσανατολισμό καριέρας. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα μπορέσει σε αυτή την περίπτωση να αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο αλλαγής προσανατολισμού της καριέρας τους.
  • Άτομα που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για προσωπικούς λόγους.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  • Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις γνώσεις & ατομικές δεξιότητές τους σε τέτοιον βαθμό που η καθημερινότητά τους θα διευκολύνεται σημαντικά.
  • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση:

Α) Να ιδρύουν & να διοικούν αποτελεσματικά επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Φορείς ΚΑΛΟ.

Β) Να συντάσσουν, να εφαρμόζουν & να αξιολογούν ένα επιχειρηματικό πλάνο ή ένα πλάνο μάρκετινγκ

Γ) Να αναγνωρίζουν & να προάγουν αξίες & αρχές προερχόμενες από το πεδίο της ΚΑΟ, για να εξασφαλίζουν οικονομική βιωσιμότητα & εργασιακή ευημερία στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Δ) Να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη Φορέων ΚΑΛΟ και τη διεύρυνση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από την εργασία τους.

Ε) Να αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμα κι αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει τον σύνδεσμο- κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

ΣΤ) Να αξιοποιήσουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”