Μαρία Πεταλιά

Κοινωνιολόγος,

Κάτοχος ΜΔΕ στο Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις από το ΑΠΘ σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ειδίκευση: Θεραπευτική Διαχείριση Εξαρτήσεων.

 

Η Μαρία Πεταλιά είναι κοινωνιολόγος με εκτεταμένες γνώσεις στους τομείς της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και της έμφυλης βίας. Επιπλέον, κατέχει εξειδικευμένη εμπειρία στην Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Διδάσκει “Κοινωνιολογία της Μόδας, Marketing και Κοστολόγηση” στο Δημόσιο ΙΕΚ Γαλατσίου και εργάζεται ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Πρσανατολισμού.

Έχει διδάξει “Ψυχολογία και Επαγγελματική Δεοντολογία” στο Δημόσιο ΙΕΚ Ζωγράφου.

Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας στη ΜΚΟ “Αποστολή”  και ως Κοινωνική Επιστήμονας στη ΜΚΟ “Praksis”.