Μοντέλα Ανάγνωσης των Κλασσικών

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Το πρόγραμμα «Μοντέλα Ανάγνωσης και Μορφές Αξιοποίησης των Κλασικών Κειμένων της Αρχαιότητας: Φιλολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις » είναι ένα σύνολο μαθημάτων σεμιναριακού τύπου που στοχεύει σε μια διεπιστημονική εξερεύνηση του χώρου της κλασικής γραμματείας της αρχαιότητας. Στόχος είναι η αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρονται τόσο από τη φιλολογία και τη λογοτεχνική θεωρία, όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες, ούτως ώστε να χαρτογραφηθεί πληρέστερα η πρόσληψη των κειμένων της κλασικής αρχαιότητας σήμερα.

Τα θέματα που θα καλυφθούν αφορούν καίρια θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την επιστήμη των κειμένων και με την έννοια της κλασικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθούν και διάφοροι τομείς της κοινωνικής πρακτικής στους οποίους τα κλασικά κείμενα είναι παρόντα και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί σαφές πως η ανάγνωση, πρόσληψη και χρήση των κλασικών κειμένων είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο με πολλές όψεις, για τη διερεύνηση των οποίων τα παραδοσιακά εργαλεία κριτικής δεν επαρκούν, ενώ απαιτούνται διεπιστημονικές συνέργειες με κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.

Μοντέλα Ανάγνωσης και Αξιοποίησης των Κλασσικών Κειμένων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις

Το σύνολο μαθημάτων είναι σεμιναριακού τύπου και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εκάστοτε ενότητες έχουν ανέβει σε μορφή διάλεξης, ενώ παράλληλα θα παρέχονται σημειώσεις και κάποιες συνοδευτικές ασκήσεις (όπου κρίνεται απαραίτητο), καθώς και βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μάθημα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Το μάθημα θα λήξει με μιας μορφής αξιολόγηση, βασιζόμενη κυρίως σε ασκήσεις κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Το σύνολο των μαθημάτων αποτελείται από οκτώ ενότητες εκ των οποίων η πρώτη είναι εισαγωγική και η τελευταία συγκεφαλαιωτική. Οι ενότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αναπτύσσονται γύρω από δύο βασικούς τομείς: φιλολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στα κλασικά κείμενα, με έμφαση στη συνδυαστικότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και ορισμένων πιο «πρακτικών» πλευρών της αξιοποίησης των κλασικών κειμένων, στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, ούτως ώστε να εμπεδωθεί και ο επίκαιρος χαρακτήρας που λαμβάνει η πρόσληψη των κειμένων της αρχαιότητας.

Οι ενότητες έχουν ως εξής:

 1. Εισαγωγή: Κλασικοί και ανάγνωση· κλασικοί και κοινωνία- Μια προεπισκόπηση
 2. Η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική (1): Λογοτεχνική θεωρία και πρόσληψη
 3. Η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική (2): Οι κλασικοί ως υποστήριξη· «χρησιμοθηρικές» προσεγγίσεις
 4. Το κλασικό και η αγορά του βιβλίου
 5. Το κλασικό και η πολιτική
 6. Μια ιδιαίτερη ελληνική περίπτωση: Το κλασικό στην εκπαίδευση
 7. Η αξιοποίηση των κλασικών: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
 8. Επίλογος: Το κλασικό ως αξία.

Το υλικό θα παρουσιάζεται σε κάθε ενότητα με τη μορφή διάλεξης. Η διάλεξη θα βασίζεται σε συγκεκριμένο διδακτικό υλικό το οποίο θα διατίθεται ως έχει και στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, ορισμένες ενότητες θα περιλαμβάνουν και επιπλέον ασκήσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την ενεργό κριτική «εμπλοκή» και προβληματισμό των συμμετεχόντων σχετικά με τη θεωρητική προσέγγιση που προτείνει το σεμινάριο.

Το μάθημα υιοθετεί μια ασύγχρονη μορφή μάθησης. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η επικοινωνία των συμμετεχόντων με το διδάσκοντα για περαιτέρω συζήτηση πάνω στα θέματα του σεμιναρίου.

Η τελική αξιολόγηση θα βασίζεται επίσης σε δημιουργική προσέγγιση του υλικού και θα στοχεύει στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Μοντέλα Ανάγνωσης και Μορφές Αξιοποίησης των Κλασικών Κειμένων της Αρχαιότητας: Φιλολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Φιλολόγους
 • Αποφοίτους κοινωνικών σπουδών
 • Ανθρώπους του εκδοτικού χώρου
 • Ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μια ευρύτερη επιμόρφωση πάνω στους κλασικούς και στην ανάγνωση.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στις θεωρητικές συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα κλασικά κείμενα. Οι συμμετέχοντες:

 • θα αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν τη μελέτη των κειμένων της αρχαιότητας στο σύγχρονο κόσμο.
 • θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας και της αναγνωστικής πρόσληψης.
 • θα γνωρίσουν μια σειρά από κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής παραγωγής γενικότερα, και της λογοτεχνίας ειδικότερα.
 • θα ασχοληθούν με επίκαιρα ζητήματα και θεματικές που σχετίζονται με τη θέση των κλασικών κειμένων στη σημερινή κοινωνία, και ειδικά στην ελληνική κοινωνία.
 • θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να τοποθετηθούν κριτικά και δημιουργικά πάνω στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η πρόσληψη της αρχαιότητας.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Μοντέλα Ανάγνωσης των Κλασσικών”