Μυρτώ Υφαντή

Φιλόλογος, M.A. (Teaching Greek as a Second/ Foreign Language, NKUA)

Digital Tools Specialization, Eindhoven University of Technology


 

Η Μυρτώ Υφαντή είναι αριστούχος πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών στο πρόγραμμα «Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας» του ΕΚΠΑ, στο οποίο φοίτησε ως υπότροφος του Ιδρύματος Λεβέντη, έλαβε εκ νέου υποτροφία για τη διδασκαλία της Ελληνικής στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ.

Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια της Ελληνικής σε σχολεία με διά ζώσης, αλλά και με εξ αποστάσεως μαθήματα, έχει συμμετάσχει με ομιλίες της σε διεθνή συνέδρια και έχει οργανώσει webinars για την ελληνική γλώσσα.

Τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών της όσο και κατά την επαγγελματική της πορεία, έχει δώσει έμφαση στον ψηφιακό προσανατολισμό των πεδίων ενδιαφέροντός της, έχει λάβει την εξειδίκευση στα Ψηφιακά Εργαλεία από το Eindhoven University of Technology κι έχει εκπονήσει εργασίες και πολυάριθμα projects στο πεδίο αυτό.

Το 2016 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Marketing  του citycampus.gr, την οποία διατήρησε μέχρι το 2022. Με την καθοδήγηση και την εποπτεία της, το Citycampus ξεκίνησε συνεργασίες με πολλές φοιτητικές οργανώσεις και ελληνικά Πανεπιστήμια και ανέπτυξε αισθητά το κοινό του.

Την περίοδο 2020-2022 ήταν η General Manager του careerandstudies.gr, στο πλαίσιο του οποίου καθοδήγησε και συντόνισε, σε συνεργασία με τον CEO Κωνσταντίνο Πολέμη, το πιστοποιημένο από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) πρόγραμμα ενίσχυσης Απασχολησιμότητας «Εξελίσσομαι», στο οποίο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες πάνω σε ζητήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και marketing- project management.