Η καινοτομία του Academy:

Τα προγράμματά μας είναι προσεκτικά επιλεγμένα και προσανατολισμένα σε κλάδους μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Η ιδέα της δημιουργίας του Academy του careerandstudies.gr προέκυψε από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαν στην αγορά εργασίας τα μέλη του citycampus.gr (του οργανισμού που υποστηρίζει το careerandstudies.gr και την Ακαδημία του), αλλά και του προγράμματος ενίσχυσης απασχολησιμότητας «Εξελίσσομαι» του careerandstudies.gr, που είναι επίσης πιστοποιημένο από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εμπειρία έδειξε ότι άτομα που απασχολούνταν στον οργανισμό ή παρακολουθούσαν κάποιο αντίστοιχο σεμινάριο- κάποια πρακτική, είχαν μεγάλη απορρόφηση στην αγορά εργασίας ή γίνονταν αποδεκτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους. Για παράδειγμα απόφοιτοι του πιστοποιημένου Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας, αν και δεν είχαν πτυχίο από αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ, απασχολήθηκαν ως δημοσιογράφοι ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς. Απόφοιτοι, επίσης, του Workshop Soft Skills for Success απορροφήθηκαν άμεσα από την αγορά εργασίας σε θέσεις της επιλογής τους, καθώς ενίσχυσαν τα soft skills που ζητά η αγορά εργασίας.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, να συστηματοποιήσουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία που οδηγεί με σταθερά βήματα στην επιτυχία! Έτσι, διευρύναμε τους κλάδους επιμόρφωσης και συμπεριλάβαμε και άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Επιλέξαμε η εκπαίδευση να είναι ασύγχρονη, για να την προσαρμόζετε στον δικό σας χρόνο και χώρο.

Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην άμεση επαφή και επικοινωνία με τους διδάσκοντες, για συχνή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

Συνεργαστήκαμε με άριστα καταρτισμένους καθηγητές με τουλάχιστον μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα διδασκαλίας τους.

Λάβαμε την πιστοποίηση της ACTA του ΑΠΘ ως φορέας.

Θέσαμε προσιτές τιμές.

Και επικεντρωθήκαμε σε ένα βασικό ζήτημα: Να είναι όλα βατά, ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, ακόμα κι αν προέρχεστε από εντελώς διαφορετικούς κλάδους σπουδών.

Για παράδειγμα, ένας Φιλόλογος μπορεί να παρακολουθήσει μάθημα Marketing και να ανοίξει ένα νέο πεδίο στην καριέρα του.

Έτσι, τα σεμινάρια και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα αποτελούν το βασικό, πιστοποιημένο και αναγνωρίσιμο «κλειδί» σας, ακόμα και για επιτυχημένη «στροφή» στην επαγγελματική σας πορεία.