Εγκεκριμένο Σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Project Management - Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η καθημερινότητά μας αποτελείται από ένα σύνολο έργων και δραστηριοτήτων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημένοι ρυθμοί καθιστούν τη σωστή διαχείρισή τους πιο σημαντική από ποτέ. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλαμβάνει να σε μυήσει επαρκώς στις βασικές αρχές διαχείρισης έργων σε μόλις 6 ασύγχρονα βιντεο-μαθήματα. Κατάκτησε συγκεντρωτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες, όχι μόνο για να “επιβιώσεις”, αλλά κυρίως για να ξεχωρίσεις!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management)» θα ενισχύσει τις διοικητικές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο ενάμιση μήνα, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σημασία της οργάνωσης και διοίκησης έργων που θα τους ενισχύσουν στην πορεία της επαγγελματικής και προσωπικής τους καριέρας.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης έργων και δραστηριοτήτων.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management)» βασίζεται στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Επιλέχθηκε η μέθοδος αυτή προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία του εκπαιδευόμενου, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα όποτε επιθυμεί.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management)» μπορούν να παρακολουθήσουν όλες οι κατηγορίες ανθρώπων, εργαζόμενων ή μη, ανεξάρτητα από το βαθμό ιεραρχίας στον οποία βρίσκονται, καθώς η διοίκηση έργων αφορά όχι μόνο μεμονωμένα ή σύνθετα έργα αλλά κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητας. Ωστόσο, η επιμόρφωση στις βασικές αρχές διοίκησης θα βοηθήσει ιδιαίτερα όσους επιθυμούν να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους καριέρα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως:

 • Μηχανικοί
 • Οικονομολόγοι
 • Νομικοί
 • Επαγγελματίες που διαθέτουν επιχειρήσεις
 • Επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό
 • Διαχειριστές έργων ή δραστηριοτήτων
 • Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν μια περαιτέρω εξειδίκευση στη διοίκηση έργων και ένα επιπρόσθετο απαραίτητο προσόν για την αναζήτηση εργασίας.

 

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management)» θα ενισχύσει τις διοικητικές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο ενάμιση μήνα,  κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις βασικές αρχές διοίκησης που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος υπάρχουν βίντεο με διαφάνειες και επεξήγηση για να είναι ευχάριστη η παρακολούθηση και κατανοητό το περιεχόμενο. Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση υπάρχουν παραδείγματα σε κάθε ενότητα για να διασφαλίζεται η κατανόηση από τον εκπαιδευόμενο.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης έργων και δραστηριοτήτων.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management) έχει βασική διάρκεια 1μιση μήνα (6 εβδομάδων). Ο ρυθμός της ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια του εκπαιδευόμενου.

 

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Προσωπική, Άμεση και Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

Ενότητα 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων: Έννοιες, ορισμοί, χαρακτηριστικά, ρόλοι

Ενότητα 2. Γνωστικές περιοχές της Διοίκησης Έργων: Ευθύνες, διαχείριση πόρων και κινδύνων, παράγοντες επιτυχίας, διοικητικές δομές, μορφές οργάνωσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ενότητα 3. Κύκλος ζωής, ποιότητα, διαχείριση κινδύνων: Φάσεις κύκλου ζωής, διοικητική διαχείριση, στρατηγική διαχείρισης, πηγές και ανάλυση, σχεδιασμός έργων, απαιτήσεις, μεθοδολογία, φάσεις, δραστηριότητες, δομές, αξιολόγηση έργων, προδιαγραφές, σχέση κόστους – ποιότητας

Ενότητα 4. Διαχείριση ομάδων, ευθύνες, αμοιβή: Έννοιες, δυναμική, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, στάδια ανάπτυξης, ρόλοι, θεωρίες κινήτρων, η έννοια της ευθύνης και της αμοιβής της εργασίας, υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού και παροχή κινήτρων

Ενότητα 5. Διαχείριση συμβάσεων, χρηματοροές, διαχείριση λειτουργίας και υπηρεσιών: μέθοδοι διαχείρισης, επίλυση διαφορών, μελέτη και ανάλυση χρηματοροής, έλεγχος έργου, σχεδιασμός και διαδικασίες, βασικές λειτουργίες, παράγοντες αποδοτικότητας, λήψη αποφάσεων,

Ενότητα 6. Η ηγεσία στη Διοίκηση Έργων: ηγεσία και διοίκηση, διαφορές μεταξύ ηγέτη και manager

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management) είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων (Project Management), οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις διαχειριστικές τους δεξιότητες σε τέτοιον βαθμό που η καθημερινότητά τους θα διευκολύνεται σημαντικά.
 • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές διοίκησης έργων και δραστηριοτήτων ώστε να προσαρμόζουν την αντιμετώπιση καταστάσεων κατά την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων

 

Εισηγητής του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Γεώργιος Κοντόπουλος

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, Στέλεχος επιχειρήσεων

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό του Γ. Κοντόπουλου εδώ

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Project Management.

Κανονική Τιμή
150 ευρώ

Η συνεισφορά στα 150 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
100 ευρώ

Η συνεισφορά στα 100 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Project Management".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Project Management”