Εγκεκριμένο σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου – προγράμματος “Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο” είναι η κατάκτηση βασικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε σχέση με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, ιδίως στο πεδίο της δημοσιογραφίας και του διαδικτύου. Ειδικότερα θα διδαχθεί το θεωρητικό νομικό πλαίσιο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και πρακτικά παραδείγματα.

Αν θέλεις να ενισχύσεις τις γνώσεις σου σε ένα ανερχόμενο και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο και να αποκτήσεις ένα πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα αυτό είναι για σένα!

Σεμινάριο - Προσωπικά Δεδομένα - ΜΜΕ και Διαδίκτυο

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο» βασίζεται στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Επιλέχθηκε η μέθοδος αυτή προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία του εκπαιδευόμενου, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα όποτε επιθυμεί.

Τα μαθήματα είναι ήδη βιντεοσκοπημένα από τη διδάσκουσα, θα υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία καθώς και ασκήσεις.

 

Σεμινάριο - Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο 4

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο” απευθύνεται:

 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων ειδικότερα στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ
 • Δημοσιογράφους
 • Νομικούς
 • Επαγγελματίες που διαθέτουν επιχειρήσεις
 • Εργαζομένους
 • Διαχειριστές κοινωνικών δικτύων επιχειρήσεων
 • Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σεμινάριο - Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαθέτει τις εξής καινοτομίες:

Στο θεωρητικό κομμάτι του προγράμματος υπάρχουν βίντεο με διαφάνειες και επεξήγηση για να είναι ευχάριστη η παρακολούθηση και κατανοητό το περιεχόμενο. Υπάρχουν εβδομαδιαία προαιρετικά quiz αυτο-αξιολόγησης για κάθε ενότητα  για να διασφαλίζεται η κατανόηση από τον εκπαιδευόμενο.

Παράλληλα, το σεμινάριο περιλαμβάνει μελέτη πραγματικών αποφάσεων της νομολογίας, που βασίζονται σε περιστατικά που ο εκπαιδευόμενος θα συναντήσει στον χώρο εργασίας.

Για εμβάθυνση στο αντικείμενο, υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Σεμινάριο - Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο 1

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο” έχει βασική διάρκεια 2 μηνών (8 εβδομάδες). Ο ρυθμός της ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια του εκπαιδευόμενου.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Εβδομαδιαία σύντομα κουίζ για την εμπέδωση του περιεχομένου,
 3. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για εμβάθυνση στο Αντικείμενο.
 4. Μελέτη πραγματικών αποφάσεων της νομολογίας που βασίζεται σε περιστατικά που ο εκπαιδευόμενος θα συναντήσει στο χώρο εργασίας του.

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων

Ενότητα 2η: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενότητα 3η: Νέα δικαιώματα του ΓΚΠΔ

Ενότητα 4η: Σύγκρουση δικαιωμάτων (προσωπική ελευθερία-ελευθερία πληροφόρησης)

Ενότητα 5η: Προσωπικά Δεδομένα στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ

Ενότητα 6η: Ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα social media

Ενότητα 7η: Εγκλήματα τελούμενα δια του τύπου

Ενότητα 8η: Συμπεράσματα

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα κουίζ για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των κουίζ είναι προαιρετική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει μελέτη πραγματικών αποφάσεων της νομολογίας, που βασίζονται σε περιστατικά που ο εκπαιδευόμενος θα συναντήσει στον χώρο εργασίας, ώστε να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε πραγματικά περιστατικά.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα “Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο” είναι εγκεκριμένο απο:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο”:

 • Θα εφοδιαστούν με τις βασικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα στο πεδίο της δημοσιογραφίας και του διαδικτύου.
 • Θα γνωρίζουν τους κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Θα κατανοούν τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.
 • Θα είναι σε θέση να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο και τα social media.
 • Θα αντιλαμβάνονται τους κινδύνους παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να διαχειρίζονται ως επαγγελματίες και θα μπορούν να τους αντιμετωπίσουν.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο.

Κανονική Τιμή
150 ευρώ

Η συνεισοφορά στα 150 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
100 ευρώ

Η συνεισφορά στα 100 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Προσωπικά Δεδομένα, ΜΜΕ και Διαδίκτυο".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Ψηφιακές Δεξιότητες – Ψηφιακά Εργαλεία”