Ψηφιακές δεξιότητες – ψηφιακά εργαλεία

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Σε μια εποχή που η ενίσχυση των ψηφιακών σου δεξιοτήτων είναι πιο σημαντική από ποτέ, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλαμβάνει να σε μυήσει επαρκώς στον ψηφιακό κόσμο σε μόλις 6 ασύγχρονα βιντεο-μαθήματα. Κατάκτησε συγκεντρωτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, όχι μόνο για να “επιβιώσεις”, αλλά κυρίως για να ξεχωρίσεις!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακές Δεξιότητες- Ψηφιακά Εργαλεία» θα ενισχύσει τις ψηφιακές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο ενάμιση μήνα,  κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω σε απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακές δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί γραφικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να υπογράφει ηλεκτρονικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί και να επεξεργάζεται βίντεο, άλλο σεμινάριο για τα εξελιγμένα word, ppt και pdf, άλλο για βασικές τεχνικές marketing και e-mail marketing) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για το πώς θα κάνει ταχύτερο τον υπολογιστή του ή για το ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια για τη σωστή επιλογή laptop, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ψηφιακών εργαλείων.

Ψηφιακές Δεξιότητες - Ψηφιακά Εργαλεία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακές Δεξιότητες- Ψηφιακά Εργαλεία» θα ενισχύσει τις ψηφιακές σου δεξιότητες αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο ενάμιση μήνα,  κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω σε απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακές δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί γραφικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να υπογράφει ηλεκτρονικά, άλλο σεμινάριο για το πώς να δημιουργεί και να επεξεργάζεται βίντεο, άλλο σεμινάριο και τα εξελιγμένα word, ppt και pdf, άλλο για βασικές τεχνικές marketing και e-mail marketing και άλλο για εφαρμογές που θα τον βοηθούν αυτόματα στα Αγγλικά του) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για το πώς θα κάνει ταχύτερο τον υπολογιστή του ή για το ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια για τη σωστή επιλογή laptop, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ψηφιακών εργαλείων.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακές Δεξιότητες- Ψηφιακά Εργαλεία» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων, καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

Πρακτικές- Καθημερινές Ανάγκες- Έξυπνες Κινήσεις Ενίσχυσης Αποδοτικότητας και Καριέρας

Α. Google Apps- Εφαρμογές Google (Εβδομάδα 1η)

Β. Μυστικά στοιχεία-κλειδιά σε:  (Εβδομάδα 2η)

– Word

– Power Point

– PDF World

– Ηλεκτρονική Υπογραφή

– Αυτόματους Βοηθούς και ευρηματικούς τρόπους χρήσης Online «Οδηγών» στα Αγγλικά (εντοπισμός και διόρθωση λαθών, έλεγχος ορθής μετάφρασης κ.ά)

– Ενίσχυση Ταχύτητας Laptop- Επιδιόρθωση Προβλημάτων- Απαραίτητα στοιχεία γρήγορου laptop ανάλογα με τη θέση εργασίας των συμμετεχόντων και τρόπος απόκτησής τους

Graphics Design/ Επεξεργασία Εικόνας (Εβδομάδα 3η)

 • Θεωρία/ Λογική υπαρχόντων γραφικών και λογοτύπων (Ανάλυση με βάση τη θεωρία και πρακτική εφαρμογή με δημιουργία λογοτύπου σε διάφορα προγράμματα)
 • Δημιουργία e-book
 • Προγράμματα Επεξεργασίας Γραφικών
 • Copyright

Video Editing/ Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο (Εβδομάδα 4η)

 • Εκπαίδευση και πλήρης μύηση στα πλέον περιζήτητα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο
 • Μάθε τα απαραίτητα για τη δημιουργία/ επεξεργασία βίντεο, την τάση που γίνεται όλο και πιο αγαπητή και, συνεπώς, όλο και πιο απαραίτητη.
 • Μικρές τεχνικές Marketing, σε περίπτωση που χρειάζεσαι το video editing για την προώθηση κάποιας δράσης σου.
 • Copyright σε μουσική, βίντεο, εικόνα.

Social Media/ E-mail Marketing (Εβδομάδα 5η)

 • Μικρά μυστικά/ Βασικές αρχές σε: Facebook, Instagram, Linkedin
 • Λογική E-mail Marketing- Βασικές Αρχές
 • Δημιουργία e-mail marketing- Εκπαίδευση σε πρόγραμμα δημιουργίας e-mail marketing

Διαδικτυακή Αποτελεσματική Διδασκαλία- Ξεχωριστές παρουσιάσεις (Εβδομάδα 6η)

 • Δημιουργία ευρηματικών παρουσιάσεων μέσω καινοτόμων προγραμμάτων
 • Δημιουργία συννεφόλεξων για τις παρουσιάσεις
 • Πλατφόρμες Web Meeting- Conferencing: Βρες την κατάλληλη ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις: διδασκαλία, μικρό event, επαγγελματικές συναντήσεις
 • Ανακάλυψε τα καλύτερα προγράμματα καταγραφής οθόνης, ανάλογα με τον σκοπό σου
 • Ψηφιακή Αφήγηση: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αποστήθισης και προώθησης. Μάθε τις τεχνικές και τις εφαρμογές για να κάνεις το δικό σου storytelling και να χαραχτείς ανεξίτηλα στη μνήμη του κοινού σου, είτε μια τέτοια δράση αφορά την επαγγελματική προώθηση είτε τη διδασκαλία!

Εβδομαδιαίες Ασκήσεις

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ψηφιακές Δεξιότητες – Ψηφιακά Εργαλεία είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακές Δεξιότητες- Ψηφιακά Εργαλεία» μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Όλοι!

Οι γνώσεις που προαπαιτούνται είναι βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, καθώς επίσης και εξοικείωση με το περιβάλλον word, ppt, pdf και του Internet συνολικότερα. Μπορεί απλώς να θέλεις να ενισχύσεις κάποιες δεξιότητές σου ώστε να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου (όπως για παράδειγμα πώς θα έχεις έναν γρήγορο υπολογιστή). Μπορεί, όμως, να χρειάζεσαι άμεσα την ενίσχυση των ψηφιακών σου δεξιοτήτων ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς ή να έχεις ακόμα καλύτερες επιδόσεις σε μια θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσένα!

Λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω εξειδίκευση στον ψηφιακό κόσμο, ώστε από τη μια να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους (προσωπικές και ακαδημαϊκές) εντός της σχολής και, από την άλλη, να έχουν ένα σημαντικό και πιστοποιημένο επιπλέον προσόν που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμο όταν θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία.
 • Εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξελίξουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους ή να προωθήσουν τη δουλειά τους ψηφιακά.
 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προωθήσει ή να εξελίξει τη δουλειά του με ευρηματικούς ψηφιακούς τρόπους.
 • Άτομα που έχουν ήδη ψηφιακές δεξιότητες (και γενικότερα αρκετή σχέση με τον ψηφιακό κόσμο, τα social media και την προώθηση δράσεων) και θέλουν να προσθέσουν και άλλες στα προσόντα τους είτε για προσωπικούς λόγους είτε για να την καριέρα τους.
 • Άτομα που δεν έχουν καμία πιστοποιημένη εκπαιδευτική σχέση με τον ψηφιακό κόσμο και τον κόσμο της προώθησης (για παράδειγμα προέρχονται από σχολή εντελώς διαφορετικού πεδίου) και ενδιαφέρονται να αλλάξουν προσανατολισμό καριέρας. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα μπορέσει σε αυτή την περίπτωση να αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο αλλαγής προσανατολισμού της καριέρας τους.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε τέτοιον βαθμό που η καθημερινότητά τους θα διευκολύνεται σημαντικά.
 • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) εφαρμόζουν καινούργιες ψηφιακές και άκρως αποδοτικές τεχνικές στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους/ ακαδημαϊκή τους πορεία.

Β) έχουν μια πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό τους που θα ενισχύσει τις πιθανότητες απορρόφησής τους σε θέση εργασίας της προτίμησής τους στον ψηφιακό εργασιακό στίβο, καθώς αποδεδειγμένα η συγκέντρωση όλων αυτών των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ένα άτομο είναι περιζήτητη.

Γ) ξεκινήσουν να προωθούν/ εξελίσσουν μια δική τους δράση από το μηδέν με τα πρώτα σταθερά βήματα, δημιουργίας γραφικών, βίντεο, αρχικών ιδεών προώθησης.

Δ) αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμα κι αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει τον σύνδεσμο- κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Ψηφιακές Δεξιότητες”