Εγκεκριμένο Σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Ψυχολογία του Marketing

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου- προγράμματος είναι η γνώση της ακαδημαϊκής ορολογίας, η κατάκτηση βασικών γνώσεων αλλά και η up-to-date ενημέρωση πάνω στην ψυχολογία του marketing και το neuromarketing. Θέματα που θα διδαχθούν είναι ο ρόλος των γνωστικών συστημάτων στον χώρο του marketing, τα σημαντικότερα ερευνητικά έργα, αλλά και ζητήματα δεοντολογίας στη αλληλεπίδραση των δύο τομέων.

Αυτό είναι το κατάλληλο σεμινάριο για εσένα για να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου σε αυτούς τους τομείς αλλά και να εκπαιδευτείς σε εφαρμοσμένες πρακτικές ως επαγγελματίας του χώρου.

Σεμινάριο - Ψυχολογία του Marketing

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην “Ψυχολογία του Marketing” βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο αλλά και να κάνει την προσωπική του έρευνα πριν ολοκληρώσει τις ασκήσεις. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από βιβλιογραφικές προτάσεις και πρακτικές ασκήσεις.

Σεμινάριο Ψυχολογία του marketing 4

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην “Ψυχολογία του Marketing” μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • επαγγελματίες ψυχολόγοι,
 • επαγγελματίες στον χώρο του marketing,
 • σύμβουλοι επιχειρήσεων,
 • απόφοιτοι και φοιτητές των προαναφερθέντων τομέων,
 • επαγγελματίες που θέλουν να ενσωματώσουν πρακτικές marketing στην επιχείρησή τους,
 • οποιοσδήποτε έχει πάθος και ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για τον χώρο της ψυχολογίας και του marketing!

*δεν προαπαιτείται ακαδημαϊκή γνώση.

Σεμινάριο - Ψυχολογία του Marketing 5

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το παρόν Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαθέτει τις εξής καινοτομίες:

Το θεωρητικό κομμάτι του προγράμματος προσφέρεται σε μορφή βίντεο της διδάσκουσας με διαφάνειες για ευχάριστη θέαση των βίντεο. Τα εβδομαδιαία κουίζ ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας την κατανόηση του μαθητή.

Παράλληλα, το σεμινάριο περιλαμβάνει ασκήσεις βασισμένες σε εμπειρικές πρακτικές, πρακτικές που ο σπουδαστής θα συναντήσει στον χώρο εργασίας και που τον βοηθάνε να χτίσει κριτική προσέγγιση απέναντι στο υλικό και να διευρύνει τη δημιουργικότητά του.

Για εμβάθυνση στο αντικείμενο, ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του τελικό πρότζεκτ, εφαρμόζοντας αρχές και πρακτικές της θεωρίας.

Σεμινάριο - Ψυχολογία του marketing 3

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ψυχολογία του Marketing” έχει βασική διάρκεια 2 μηνών (8 εβδομάδες). Ο ρυθμός της ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια του εκπαιδευόμενου.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Εβδομαδιαία σύντομα κουίζ για την εμπέδωση του περιεχομένου,
 3. Εμπειρικές Ασκήσεις βασισμένες σε αληθινά σενάρια,
 4. Ολοκλήρωση προσωπικού μοντέλου στρατηγικής μάρκετινγκ βασισμένο στα σεμινάρια.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 8 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση. Σε αυτές τις ενότητες παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ψυχολογίας του marketing, καθώς και προτάσεις εφαρμογής τους σε πραγματικά δεδομένα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Marketing
 2. Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας και Marketing
 3. Γνωστικές Προκαταλήψεις και Ψυχολογία της Τιμής
 4. Αισθητηριακό Marketing
 5. Η λήψη αποφάσεων
 6. Εισαγωγή στο Neuromarketing
 7. Μάθοδοι Έρευνας στο Marketing και το Neuromarketing
 8. Ζητήματα Δεοντολογίας και πρακτικό παράδειγμα project.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα κουίζ για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των κουίζ είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει εμπειρικές ασκήσεις, στις οποίες ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την κριτική του σκέψη και να μπει στην θέση του ειδικού στην ψυχολογία του marketing. Οι εμπειρικές ασκήσεις διασφαλίζουν την κατανόηση του περιεχομένου σε πρακτικό επίπεδο.

Δημιουργία προσωπικού project στρατηγικής marketing βασισμένο στα σεμινάρια.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία του Marketing είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Σεμινάριο - Ψυχολογία του marketing 1

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Θα εφοδιαστούν με τις βασικές γνώσεις πάνω σε γνωστικά και αισθητηριακά συστήματα, τη λήψη αποφάσεων και την ακαδημαϊκή μεθοδολογία και δεοντολογία.
 • Θα μπορούν να κατανοήσουν τις ανάλογες έννοιες της Ψυχολογίας και τις βασικές αρχές του marketing.
 • Θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή της θεωρίας, έτοιμες για εφαρμογή στον χώρο εργασίας.
 • Θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν δικές τους προτάσεις ως επαγγελματίες.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχολογία του Marketing.

Κανονική Τιμή
150 ευρώ

Η συνεισφορά στα 150 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
100 ευρώ

Η συνεισφορά στα 100 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Ψυχολογία του Marketing".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Ψυχολογία του marketing”