Πιστοποιημένο Πρόγραμμα από το ACTA -
Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σεμινάριο Δημοσιογραφίας citycampus.gr

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στην εποχή μας τα media (ΜΜΕ και social) παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Από παντού ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται από υπερπληροφόρηση και χρειάζεται να ενισχύσει την κριτική του σκέψη, ώστε να διακρίνει την πληροφορία από την προπαγάνδα.

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι από εμάς, εργαζόμαστε στην παραγωγή της πληροφορίας ή της οπτικής της (content creators) και έχουμε ανάγκη την γνώση και την κατοχή σημαντικών σύγχρονων εργαλείων παραγωγής κειμένων που να ανταποκρίνονται στους στόχους μας.

Με το παρόν πρόγραμμα μπορείς να κατακτήσεις όλη τη γνώση παραγωγής δημοσίων κειμένων μέσα σε δέκα μαθήματα video. Όχι απλά θα επιβιώσεις στο σύγχρονο κόσμο της υπερπληροφόρησης αλλά και θα ξεχωρίσεις.

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr θα ενισχύσει την έφεση που έχεις στην παραγωγή περιεχομένου αποτελεσματικά και καθοριστικά. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά μέσα από τα μαθήματα video και τις πρακτικές ασκήσεις που προβλέπει. Και όλα αυτά μέσα σε 10 εβδομάδες, κάτι που αποτελεί μία από τις καινοτομίες του.

Σκοπός του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr είναι να παράσχει στους/στις επιμορφούμενους/ες όλη τη σχετικά απαραίτητη θεωρία αλλά και δυνατή πρακτική άσκηση σε όλες τις θεματικές.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο από εξειδικευμένο ακαδημαϊκά στον τομέα καθηγητή, τον Κωνσταντίνο Πολέμη, ο οποίος διαθέτει εκτός από την ακαδημαϊκή εξειδίκευση και μεγάλη πρακτική εμπειρία στη δημοσιογραφία.

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr διδάσκεται πάνω από δέκα χρόνια και έχει οδηγήσει σε εξειδίκευση στον τομέα της δημοσιογραφίας εκατοντάδες αποφοίτους του, νέους και νέες κατά πλειοψηφία, με σπουδές από όλο το φάσμα των επιστημών. Λειτούργησε αρχικά ως δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εβδομαδιαία απογευματινά τμήματα, πέρασε στην σύγχρονη online διαδικασία και τώρα προσφέρεται πλέον σε όλες και όλους τις ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης και ανά πάσα στιγμή του χρόνου.

Επιπλέον, ο/η συμμετέχων/ουσα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα της δημοσιογραφίας.

Τέλος, όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr συνέχισαν με μεταπτυχιακές σπουδές σε μεγάλα και ονομαστά πανεπιστήμια του εξωτερικού ή βρήκαν εργασία σε μεγάλα μέσα της χώρας μας, χρησιμοποιώντας ως κύριο εφόδιο τις γνώσεις που αποκόμισαν από εμάς, αφού οι σπουδές τους δεν ήταν σχετικές με τον κλάδο.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών video. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τις/τους επιμορφούμενες/ους να παρακαλουθήσουν το Σεμινάριο στο δικό τους τόπο και χρόνο, αλλά και να στοχαστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων και εμπέδωσης και από προσωπική ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα.

Ψηφιακές Δεξιότητες - Ψηφιακά Εργαλεία

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Φοιτητές οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω εξειδίκευση στη δημοσιογραφία, ώστε από τη μια να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους (προσωπικές και ακαδημαϊκές) εντός της σχολής και, από την άλλη, να έχουν ένα σημαντικό και πιστοποιημένο επιπλέον προσόν που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμο όταν θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία.
 • Εκπαιδευτικοί που θέλουν να εξελίξουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους ή αναλαμβάνουν δράσεις και ομίλους στα σχολεία τους, όπως σχολική εφημερίδα κλπ.
 • Δημοσιογράφοι εν ενεργεία που επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση αλλά και πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους.
 • Content creators που θέλον να εμβαθύνουν στην γνώση αλλά και πρακτική άσκηση παραγωγής κειμενικού περιεχομένου.
 • Φοιτητές που ενδιαφέρονται να αλλάξουν τομέα εξειδίκευσης στις μεταπτυχιακές τους σπουδές.
 • Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στα μυστικά του δημοσιογραφικού λόγου.

Καινοτομίες Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας citycampus.gr

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr θα ενισχύσει με συνοπτικό και πρωτότυπο τρόπο τις δεξιότητές σου στην παραγωγή δημόσιου λόγου. Μέσα σε 10 εβδομάδες θα έχεις τη δυνατόητα να εμβαθύνεις όσο χρειάζεται σε ποικιλία θεμάτων.

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr χρησιμοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά μέσα εκμάθησης και εμπέδωσης του υλικού:

 • Θεωρία μέσα από διδασκαλία video,
 • Παραδειγματισμό της θεωρίας μέσα από ανάγνωση δημοσιευμένων άρθρων και
 • Σχολιασμό τους,
 • Συσχετισμό όλων των στοιχείων της θεωρίας για απόκτηση συνολικής και ολοκληρωμένης εικόνας και άποψης για το αντικείμενο,
 • Ασκήσεις εμπέδωσης μέσα από ανάγνωση και σχολιασμό δημόσιου λόγου,
 • Ασκήσεις παραγωγής δημοσιογραφικού λόγου,
 • Προσωπική ανατροφοδότηση από τον διδάσκοντα και
 • Διεπιστημονική προσέγγιση και κάλυψη πολύπλοκων φαινομένων (γλωσσολογία, θεωρία επικοινωνίας, πολιτικές επιστήμες, προπαγάνδα, φιλοσοφία κλπ).

Όλα τα ανωτέρω προσφέρονται συγκεντρωτικά μέσα σε ένα μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έτσι οι απόφοιτοι/ες απολαμβάνουν ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεματικής.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr έχει βασική διάρκεια δέκα εβδομάδων. Ο ρυθμός της ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια των εκπαιδευόμενων. Αυτονόητο πως δίνεται η απαραίτητη παράταση για την ολοκλήρωσή του.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά θεωρητικά μαθήματα ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Άρθρα δημοσιευμένα για παραδειγματισμό και εμπέδωση της θεωρίας,
 3. Εβδομαδιαίες ασκήσεις για την εμπέδωση και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σταδιακά αποκτώνται
 4. Προσωπική, Άμεση και Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα,
 5. Διεπιστημονική κάλυψη πολύπλοκων επιστημονικών ζητημάτων.

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr αποτελείται από 10 ασύγχρονα μαθήματα θεωρίας δημόσιου λόγου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Εβδομάδα 1: Γενική Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία: Επικοινωνία και Μαζική Επικοινωνία, ΜΜΕ, Δημοσιογραφικός Λόγος και Είδη, η Είδηση, τα είδη της είδησης, κριτήρια επιλεξιμότητας της είδησης, Ιστός Γεγονοτικότητας, Επαγγελματική Δεοντολογία.
 2. Εβδομάδα 2: Γλωσσικό Σημείο, Βασική διαδικασία εκπόνησης άρθρων, Οπτικά Στοιχεία κειμένων, Βασικές Δομές Δημοσιογραφικών Κειμένων.
 3. Εβδομάδα 3: Το Κύριο Άρθρο Ειδήσεων.
 4. Εβδομάδα 4: Δημοσιογραφικοί Πρόλογοι, Αρχές Κειμενογλωσσολογίας, Μέθοδος FORK
 5. Εβδομάδα 5: Δημοσιογραφικοί Επίλογοι, Διατήρηση Ενδιαφέροντος του αναγνώστη στο κυρίως σώμα του κειμένου, Χρήση των Δηλώσεων προσώπων και μαρτύρων.
 6. Εβδομάδα 6: Δημοσιογραφικοί Τίτλοι.
 7. Εβοδμάδα 7: Κατασκευή Δημοσιογραφικού site, Διαφορές έντυπης και διαδικτυακής δημοσιογραφίας.
 8. Εβδομάδα 8: Αλληλένδετη Κοινή Γνώμη, Ακρίβεια, Δημοσιογραφική Αλήθεια.
 9. Εβδομάδα 9: Δεοντολογία και Αντικειμενικότητα.
 10. Εβδομάδα 10: Ιδεολογικός Προσανατολισμός – Διασταύρωση Πληροφορίας – Ελκυστικότητα Ειδήσεων.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση παραδειγμάτων δημοσιευμένων κειμένων και ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr είναι Πιστποιημένο σε επίπεδο Advanced από:

ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

και οι απόφοιτοι/ες λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό.

Επίσης, είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr:

 • Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις δεξιότητές τους παραγωγής δημόσιου λόγου σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.
 • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) συγγράφουν άκρως επιτυχημένα δημοσιογραφικά κείμενα, κάτι που μπορούν να προβάλλουν ως επαγγελματικό τους προσόν.

Β) έχουν μια πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό τους που θα ενισχύσει τις πιθανότητες απορρόφησής τους σε θέση εργασίας της προτίμησής τους στον δημοσιογραφικό εργασιακό στίβο, καθώς αποδεδειγμένα η συγκέντρωση όλων αυτών των εφοδίων σε ένα άτομο είναι περιζήτητη.

Γ) ξεκινήσουν να προωθούν/ εξελίσσουν μια δική τους δράση από το μηδέν με τα πρώτα σταθερά βήματα, δημιουργίας δημοσιογραφικού site, παραγωγής κειμένων κλπ.

Δ) αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμα κι αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο δημοσιογραφίας του citycampus.gr θα αποτελέσει τον σύνδεσμο- κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Και όλα τα παραπάνω με πιστοποίηση αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού φορέα:

ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr

Κωνσταντίνος Πολέμης

Καθηγητής Φιλόλογος, Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Κλασσικής Φιλολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό του Κωνσταντίνου Πολέμη εδώ.

Συνεισφορά στο Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του citycampus.gr.

Συνεισφορά για φοιτητές και φοιτήτριες έως 30 ετών

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες):

Κανονική Τιμή
310 ευρώ

Η συνεισφορά στα 310 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
250 ευρώ

Η συνεισφορά στα 250 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr.

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Συνεισφορά για μη φοιτητές/τριες έως 30 ετών:

Κανονική Τιμή
400 ευρώ

Η συνεισφορά στα 400 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Δημοσιογράφοι με σχετική εμπειρία δικαιούνται έκπτωσης.

Early Bird
310 ευρώ

Η συνεισφορά στα 310 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου Δημοσιογραφίας του citycampus.gr.

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Σεμινάριο Δημοσιογραφίας citycampus.gr”