Προεγγραφή για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Κλινική Ψυχολογία”

Στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, μπορείτε να μας στείλετε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να προχωρήσετε στην οριστική σας εγγραφή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Η ακόλουθη φόρμα προεγγραφής δεν είναι δεσμευτική για την παρακολούθηση του προγράμματος.