Εγκεκριμένο σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου – προγράμματος είναι η εξοικείωση με βασικούς όρους της παιδαγωγικής επιστήμης, η γνώση της ακαδημαϊκής ορολογίας αλλά και η ενημέρωση πάνω σε νέες τάσεις και προσεγγίσεις στον τομέα της διδακτικής επιστήμης. Οι βασικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τις βασικές θεωρίες μάθησης, τις νέες διδακτικές τεχνικές, την εκπαιδευτική ψυχολογία, την διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά και την εξ αποστάσεως και ανοιχτή μάθηση.

Το σεμινάριο είναι για σένα που θέλεις να εξελίξεις τον σχεδιασμό του μαθήματός σου, να συμβαδίσεις με τις νέες έρευνες και να αποκτήσεις νέες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σεμινάριο - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 7

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις” βασίζεται στην ασύγχρονη και ανοιχτή εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Αυτή η μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί το σεμινάριο με βάση το δικό του πρόγραμμα, να αφομοιώνει καλύτερα το περιεχόμενο και να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανατεθειμένες δραστηριότητες. Κάθε ενότητα εμπεριέχει βιβλιογραφικές αναφορές και προτάσεις, διαδραστικές ασκήσεις και πλούσιες σημειώσεις.

 

Σεμινάριο - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 2

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις είναι σχεδιασμένο για:

 • Καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων οι οποίοι/ες θέλουν να είναι μέρος του επίκαιρου διαλόγου για την διαμόρφωσης ενός νέου, ανοικτού σχολείου
 • Μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες αναζητούν παραπάνω εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Άτομα τα οποία εργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Μαθητές/τριες ή φοιτητές/τριες οι οποίοι θα ήθελαν να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
 • Άτομα τα οποία εργάζονται με ενήλικες μαθητές
 • Όσους/ες ενδιαφέρονται για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση (και όχι μόνο) θα αποτελούν προϋπόθεση για όλους
Σεμινάριο - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 3

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το παρόν Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι καινοτόμο διότι:

 • Όχι μόνο προσφέρει ένα πρώτο θεωρητικό μέρος όπου αναλύονται βασικά ζητήματα της παιδαγωγικής επιστήμης αλλά εξερευνά και τις σύγχρονες τάσεις στην μάθηση, γνώσεις οι οποίες δεν πρέπει να λείπουν από κανένα επαγγελματία εκπαιδευτικό.
 • Τα εκπαιδευτικά βίντεο συνοδεύονται από διαφάνειες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του παρατηρητή
 • Προσφέρονται δια-δραστικές, ανοιχτές και πρακτικές ασκήσεις για εμπέδωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.
 • Οι ασκήσεις προσομοιάζουν αληθινές καταστάσεις και έτσι ο εκπαιδευόμενος θα βιώσει μία αυθεντική εμπειρία μάθησης
 • Υπάρχει δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας με τη διδάσκουσα ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει την σωστή καθοδήγηση.
Σεμινάριο - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 1

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει βασική διάρκεια 2 μήνες (8 εβδομάδες). Ωστόσο, ο ρυθμός ολοκλήρωσης εξαρτάται από το πρόγραμμα και τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας
 2. Εβδομαδιαίες ασκήσεις, κουίζ, ερωτήσεις για εμπέδωση περιεχομένου
 3. Ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών με βάση την προσωπική χρονική ευχέρεια του εκπαιδευόμενου

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής 8 θεματικές ενότητες:

 1. Βασικά Εκπαιδευτικά Μοντέλα: Ιστορική Αναδρομή
 2. Διαλογικές και Ενεργητικές Τεχνικές
 3. Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
 4. Το Μοντέλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (1ο μέρος)
 5. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (2ο μέρος)
 6. Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών
 7. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 8. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα κουίζ για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των κουίζ είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Στο Σεμινάριο – Πρόγραμμα περιλαμβάνονται εβδομαδιαίες ασκήσεις οι οποίες μπορεί να είναι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις όπου ο εκπαιδευόμενος θα καλείται να εφαρμόσει στην πράξη όσα έμαθε. Θα λαμβάνει τακτική καθοδήγηση και συχνή ανατροφοδότηση. Επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια γνώσεων ώστε να εμπεδώσει δημιουργικά όσα άκουσε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών βίντεο.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις” είναι εγκεκριμένο από τη

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Σεμινάριο - Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 5

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του σεμιναρίου – εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης
 • Θα μάθουν για τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση
 • Θα αποκομίσουν καινοτόμο υλικό, πρωτοπόρες ιδέες και διασκεδαστικά παιχνίδια για τον εμπλουτισμό του μαθήματός τους
 • Θα αποκτήσουν νέες επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δεξιότητες
 • Θα εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις για ένα νέο, επαγγελματικό ξεκίνημα στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή θεωρητικών εννοιών.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο – Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Κανονική Τιμή
120 ευρώ

Η συνεισοφορά στα 120 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
80 ευρώ

Η συνεισφορά στα 80 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο: