Εγκεκριμένο Σεμινάριο - πρόγραμμα από την Διάδραση - Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας

Θεατρικό Παιχνίδι

Βασικές Πληροφορίες του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Περιγραφή Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Θεατρικό παιχνίδι ή αλλιώς θέατρο μέσα από το παιχνίδι και παιχνίδι μέσα από το θέατρο, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αναλαμβάνει να σε μυήσει επαρκώς στον  κόσμο του θεατρικού παιχνιδιού με 11 ασύγχρονα βιντεο-μαθήματα. Κατάκτησε συγκεντρωτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες  δεξιότητες, για να γίνεις καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο του θεάτρου στο κομμάτι του θεατρικού παιχνιδιού!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεατρικό παιχνίδι» θα ενισχύσει τις  δεξιότητές σου αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο 3 μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν τι είναι το θεατρικό παιχνίδι, τη σημασία του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών και δραστηριότητες γύρω από αυτό. Μετά το τέλος του σεμιναρίου ο εμψυχωτής- δάσκαλος θα έχει την ικανότητα να ασχοληθεί επαγγελματικά και να δημιουργεί προγράμματα σε παιδιά και σε θεατρικές ομάδες. Απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να μάθουν και να ασχοληθούν επαγγελματικά με το θεατρικό παιχνίδι.

Όλα αυτά σε ΕΝΑ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από μια ειδικό που είναι άμεσα προσεγγίσιμη και διαθέσιμη για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν τον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεατρικό παιχνίδι» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω ασκήσεων, καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Για ποιους είναι σχεδιασμένο το  Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Θεατρικό παιχνίδι» μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Όλοι!

 Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσένα!

Λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές παιδαγωγικών ειδικοτήτων και θεατρικών σπουδών, γιατί το θεατρικό παιχνίδι είναι χρήσιμο εργαλείο μάθησης για τα παιδιά.
 • Φοιτητές οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω εξειδίκευση στο θεατρικό παιχνίδι, ώστε από τη μια να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους (προσωπικές και ακαδημαϊκές) εντός της σχολής και, από την άλλη, να έχουν ένα σημαντικό και πιστοποιημένο επιπλέον προσόν που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμο όταν θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία.
 • Εκπαιδευτικούς- παιδαγωγούς -νηπιαγωγούς που θέλουν να εξελίξουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους ή να προωθήσουν τη δουλειά τους μεσώ του θεατρικού παιχνιδιού.
 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προωθήσει ή να εξελίξει τη δουλειά του.
 • Άτομα που έχουν ήδη σχέση με το θέατρο όπως ηθοποιούς, εμψυχωτές και θέλουν να προσθέσουν και άλλες δεξιότητες στα προσόντα τους είτε για προσωπικούς λόγους είτε για να την καριέρα τους.
 • Άτομα που δεν έχουν καμία πιστοποιημένη εκπαιδευτική σχέση με το θεατρικό παιχνίδι και θέλουν να γνωρίσουν τον μαγευτικό κόσμο του θεατρικού παιχνιδιού. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα μπορέσει σε αυτή την περίπτωση να αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο αλλαγής προσανατολισμού της καριέρας τους αλλά και της ζωής τους και γιατί όχι να δημιουργήσουν τον δικό τους επαγγελματικό χώρο θεατρικού παιχνιδιού για διαφορές ομάδες ενηλίκων ή παιδιών.

Καινοτομίες Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεατρικό παιχνίδι» θα ενισχύσει τις  δεξιότητές σου αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου θα σε βάλει στον χώρο του θεάτρου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο τριών μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν πάνω στο θεατρικό παιχνίδι  που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Εδώ ο συμμετέχων μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και προσωπική καθοδήγηση.

Επιπλέον, ο συμμετέχων βρίσκεται σε άμεση επαφή με το careerandstudies.gr, στο οποίο προκύπτουν συχνά θέσεις που αφορούν το θεατρικό παιχνίδι.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Περιεχόμενο, Εκπαιδευτικές Ενότητες και παροχές.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Θεατρικό παιχνίδι” έχει βασική διάρκεια 3 μήνες. Ο ρυθμός της ολοκλήρωσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τη χρονική ευχέρεια του εκπαιδευόμενου.

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση των σπουδών έχει ως εξής:

 1. Ακαδημαϊκά σεμινάρια ασύγχρονης διδασκαλίας,
 2. Εβδομαδιαίες ασκήσεις για την εμπέδωση και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων,
 3. Προσωπική, άμεση και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Μάθημα 1

Θεατρικό παιχνίδι.

Τι είναι το θεατρικό παιχνίδι και οι παιδαγωγικές αξίες του θεατρικού παιχνιδιού.

Μάθημα 2

Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό μέσο.

Γιατί είναι σημαντικό στην μαθησιακή διαδικασία το θεατρικό παιχνίδι και τρόποι διδασκαλίας του.

Μάθημα 3

Παιχνίδια γνωριμίας.

Παιχνίδια γνωριμίας, παιδαγωγικοί στόχοι και δραστηριότητες με παιχνίδια γνωριμίας.

Μάθημα 4

Σωματική κίνηση και έκφραση.

Παιχνίδια με σωματική κίνηση και έκφραση, παιδαγωγικοί στόχοι και δραστηριότητες με παιχνίδια σωματικής κίνησης και έκφρασης.

Μάθημα 5

Παιχνίδια μεταμορφώσεων.

Παιχνίδια μεταμορφώσεων, παιδαγωγικοί στόχοι και δραστηριότητες με παιχνίδια μεταμορφώσεων.

Μάθημα 6

Παιχνίδια χαλάρωσης, παρατηρητικότητας και συγκέντρωσης προσοχής.

Παιχνίδια χαλάρωσης παρατηρητικότητας και συγκέντρωσης προσοχής παιδαγωγικοοί στόχοι και δραστηριότητες με παιχνίδια χαλάρωσης συγκέντρωσης και προσοχής.

Μάθημα 7

Λεκτικά και ρυθμικά παιχνίδια

Παιχνίδια τα λεκτικά και ρυθμικά παιχνίδια, παιδαγωγικοί στόχοι και δραστηριότητες με λεκτικά και ρυθμικά παιχνίδια.

Μάθημα 8

Αυτοσχεδιασμοί.

Αυτοσχεδιασμοί, παιδαγωγικοί στόχοι και δραστηριότητες με αυτοσχεδιασμούς.

Μάθημα 9

Δραματική ανάλυση ενός έργου.

Ανάγνωση έργου, ανάλυση, αφήγηση και δημιουργία θεατρικού αυτοσχεδιαστικού δρωμένου.

Μάθημα 10

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής.

Δραματοποίηση, συγγραφή και δημιουργία θεατρικού κειμένου.

Μάθημα 11

Θεατρική παράσταση.

Δημιουργία θεατρικής παράστασης

Σκηνικά- κουστούμια-μουσική-φωτισμός.

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Πιστοποίηση Σεμιναρίου – Προγράμματος

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ψηφιακές Δεξιότητες – Ψηφιακά Εργαλεία είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τι θα κερδίσω από το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα;

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις επικοινωνιακές τους και ψυχικές τους δεξιότητες σε τέτοιον βαθμό που η καθημερινότητά τους θα διευκολύνεται σημαντικά και θα γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου μέσα από το παιχνίδι.
 • Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) εφαρμόζουν καινούργιες τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους/ ακαδημαϊκή τους πορεία,

Β) έχουν μια πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό τους που θα ενισχύσει τις πιθανότητες απορρόφησής τους σε θέση εργασίας της προτίμησής τους στο θέατρο, σε παιδικά εργαστήρια ή ενηλίκων, σε ομάδες εμψύχωσης, δημιουργίας θεατρικών παραστάσεων, εκδηλώσεις – φεστιβάλ και να αποκτήσουν τον δικό τους επαγγελματικό χώρο με εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού.

Γ) ξεκινήσουν να προωθούν/ εξελίσσουν μια δική τους δράση από το μηδέν με τα πρώτα σταθερά βήματα, δημιουργίας θεατρικών εργαστηριών σε σχολεία.

Δ) αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμα κι αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει τον σύνδεσμο- κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου – Προγράμματος

Νικολέττα Μπαμπάτσικου

Εισηγήτρια – Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής/ Θεατρολόγος

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό της Νικολέττας Μπαμπάτσικου εδώ.

Συνεισφορά στο Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αυτή τη στιγμή οι θέσεις είναι ακόμα ανοικτές.

Επομένως, μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Θεατρικό Παιχνίδι”.

Κανονική Τιμή
350 ευρώ

Η συνεισφορά στα 350 ευρώ αφορά την εξόφληση σε δύο δόσεις,στην αρχή και τη μέση του προγράμματος! Φοιτητές με άριστες επιδόσεις δικαιούνται έκπτωσης!

Early Bird
250 ευρώ

Η συνεισφορά στα 250 ευρώ αφορά την εξόφληση σε μία δόση, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Θεατρικό Παιχνίδι".

Εταιρικά Προγράμματα
Ειδικές Τιμές

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα προγράμματά μας διατίθενται ειδικές τιμές, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση!

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Θεατρικό Παιχνίδι”