Βασικές Έννοιες MBA – Εισαγωγικά μαθήματα στη διοίκηση επιχειρήσεων, μοντέρνες προσεγγίσεις στο MBA

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 7 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

100% E-learning

Είτε είσαι εργαζόμενος / στέλεχος επιχείρησης ή επιχειρηματίας, μαθητής που σκέφτεται να περάσει σε τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή φοιτητής που θέλει να κάνει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση το σεμινάριο αυτό είναι για εσένα!

Το σεμινάριο αποτελείται από 7 ενότητες και 49 βιντεο-μαθήματα μέσα από τα οποία θα γνωρίσεις τον κόσμο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Θα κατακτήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά τις γνώσεις εκείνες που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς επαγγελματικά και ακαδημαϊκά.

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η ύλη του σεμιναρίου είναι ακριβώς όσο αναλυτικός χρειάζεται για να αποκτήσεις τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, αλλά χωρίς περιττές λεπτομέρειες που θα σε κούραζαν χωρίς να προσφέρουν κάτι στην κατανόηση.

Βασικές έννοιες MBA - Εισαγωγικά Μαθήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μοντέρνες Προσεγγίσεις στο MBA

Το σεμινάριο «Βασικές έννοιες MBA» περιλαμβάνει τα βασικά αντικείμενα της Διοίκησης.

Δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις πληθώρα βιβλίων Διοίκησης για να εξοικειωθείς με το αντικείμενο. Μπορείς να αποκτήσεις όλες τις γνώσεις που σου είναι απαραίτητες μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο!

Τώρα έχεις την ευκαιρία να μάθεις τις βασικές αρχές του Μάνατζμεντ, τον τρόπο σκέψης των Οικονομικών και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των προϊόντων στην αγορά, να εξοικειωθείς με τις βασικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να αποκτήσεις βασικές γνώσεις Λογιστικής, να κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο τμηματοποιείται η αγορά και δημιουργείται το μείγμα Μάρκετινγκ για το κάθε προϊόν, πώς λαμβάνει μια επιχείρηση Χρηματοοικονομικές αποφάσεις και πώς επιλέγει τις επενδύσεις που θα κάνει, πώς αναλύεται το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι Στρατηγικές εκείνες που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να απογειώσει το προϊόν της, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χρονικός προγραμματισμός ενός έργου και ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση Παραγωγής και πολλά πολλά άλλα που σίγουρα θέλεις να ακούσεις και θα σου δημιουργήσουν την περιέργεια να συνεχίσεις να μαθαίνεις!

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η ύλη του σεμιναρίου είναι ακριβώς όσο αναλυτικός χρειάζεται για να αποκτήσεις τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, αλλά χωρίς περιττές λεπτομέρειες που θα σε κούραζαν χωρίς να προσφέρουν κάτι στην κατανόηση.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους και την παράδοση των εργασιών.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές έννοιες MBA» βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από quiz καθώς επίσης και από συνακόλουθη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τη διδάσκουσα.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 7 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών, παράδοση εργασιών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

Μάνατζμεντ

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Τα κυριότερα διοικητικά ρεύματα
 3. Προγραμματισμός
 4. Οργάνωση
 5. Διεύθυνση
 6. Έλεγχος

Οικονομικά

 1. Βασικές οικονομικές ένννοιες
 2. Μικροοικονομική vs Μακροοικονομική
 3. Μορφές αγοράς
 4. Ζήτηση – Προσφορά
 5. Ελαστικότητα
 6. Προσδιορισμός των τιμών
 7. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Λογιστική

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Ισολογισμός
 3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 5. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 6. Ημερολογιακές Εγγραφές
 7. Κοστολόγηση

Μάρκετινγκ

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Συμπεριφορά καταναλωτών
 3. Τμηματοποίηση αγοράς
 4. Προϊόν
 5. Διανομή
 6. Προώθηση
 7. Τιμή

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Διαχρονική αξία του χρήματος
 3. Επενδυτικές αποφάσεις
 4. Χρηματοδοτικές αποφάσεις
 5. Κίνδυνος και απόδοση
 6. Αγορά ομολόγων
 7. Αγορά μετοχών

Στρατηγική

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 3. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
 4. Στρατηγικές ανάπτυξης
 5. Στρατηγικές ανάθεσης
 6. Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διοίκηση Παραγωγής

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Τοξωτό δίκτυο ΑΟΑ
 3. Χρονικός προγραμματισμός CPM
 4. Χρονικός προγραμματισμός PERT
 5. Διαχείριση αποθεμάτων
 6. Κύκλος ζωής προϊόντος
 7. Καμπύλη μάθησης

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει quiz για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Για εσένα που σκέφτεσαι αν σου ταιριάζουν οι σπουδές της Διοίκησης Επιχειρήσεων: Έλα να μάθεις τα βασικά αντικείμενα που θα συναντήσεις σε κάθε σχετικό τμήμα και μάθε τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχεις στη σχολή σου.

Για εσένα που είσαι απόφοιτος πολυτεχνείου, θετικών ή άλλων κοινωνικών επιστημών και πρόκειται να κάνεις μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Έλα να προετοιμαστείς και να δεις τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις. Μέσα από το σεμινάριο θα εξοικειωθείς με τον τρόπο σκέψης που θα συναντήσεις στη σχολή και θα αποκτήσεις πολύτιμες γνώσεις για τα 7 σημαντικότερα αντικείμενα του κλάδου. Κράτα σημειώσεις! Θα σου φανούν χρήσιμες στις σπουδές σου και όλοι θα θέλουν να τις αποκτήσουν.

Για εσένα που είσαι εργαζόμενος ή στέλεχος επιχείρησης, δεν έχεις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά θέλεις καταλαβαίνεις με τι ασχολούνται τα άλλα τμήματα της εταιρίας και να επικοινωνείς επιτυχώς με τους συναδέλφους: Έλα για να αποκτήσεις όλες εκείνες τις γνώσεις που θα σου ανοίξουν το δρόμο της καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους σου και που ξέρεις ίσως σου γεννηθεί η επιθυμία να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχείρηση και να ξεχωρίσεις στη δουλειά σου!

Για εσένα που είσαι νέος επιχειρηματίας χωρίς σχετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο: Έλα να αποκτήσεις γνώσεις για να κατανοήσεις και ακαδημαϊκά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σου.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου:

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Προσωπικά θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τω διάφορων τμημάτων των επιχειρήσεων. 
 • Ακαδημαϊκά θα έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συμμετοχή τους σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Βασικές Έννοιες MBA”