Women Writers of the 19th and 20th centuries

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα

Έναρξη: Οποτεδήποτε

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Γλώσσα: Αγγλικά

100% E-learning

Η λογοτεχνία των γυναικών είναι ένα κομμάτι του πεδίου της λογοτεχνίας που συχνά παραβλέπεται και πρόσφατα ο ακαδημαϊκός κόσμος άρχισε να μελετά. Τα 8 ασύγχρονα βίντεο-μαθήματα ενισχύουν τις γνώσεις σου πάνω στην λογοτεχνία των γυναικών και τις ιστορικές περιόδους που αυτή εξελίσσεται.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο της λογοτεχνίας του 19ου και 20ου αιώνα, δίνοντας έμφαση στη θέση των γυναικών σε αυτές τις περιόδους και πώς οι αλλαγές στην κοινωνική τους θέση αντικατοπτρίζονται στην λογοτεχνία τους.

Women Writers of the 19th and 20th centuries

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Women Writers of the 19th and 20th centuries” θα ενισχύσει τις γνώσεις σου στην λογοτεχνία αποτελεσματικά και καθοριστικά για την πορεία σου. Και αυτό θα το κάνει συγκεντρωτικά και εντατικά, στο πλαίσιο δύο μηνών, κάτι που αποτελεί και την καινοτομία του.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν περισσότερα πάνω στην λογοτεχνίας των γυναικών αυτής της περιόδου που θα τους ενισχύσουν πολυποίκιλα.

Αντί ο συμμετέχων να παρακολουθεί διαφορετικά σεμινάρια για το κάθε πεδίο (π.χ. άλλο σεμινάριο για τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, άλλο σεμινάριο για τη λογοτεχνία του 20ου αιώνα, άλλο σεμινάριο για τον Μοντερνισμό, άλλο σεμινάριο για τη Βικτωριανή λογοτεχνία, άλλο για το Φεμινισμό) ή να ψάχνει αποσπασματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για την κάθε εποχή ή είδος λογοτεχνίας, εδώ τα μαθαίνει σύντομα, συγκεντρωτικά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικούς που είναι άμεσα προσεγγίσιμοι και διαθέσιμοι.

Τέλος, τα μαθήματα είναι ασύγχρονα, κάτι που δίνει στον συμμετέχοντα μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την παρακολούθησή τους.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Women Writers of the 19th and 20th centuries” βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εκπαιδευτικών βίντεο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση βοηθά τον σπουδαστή να παρακολουθήσει το σεμινάριο στον δικό του τόπο και χρόνο, αλλά και να αναλογιστεί πάνω στο περιεχόμενο.

Το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 8 ενότητες ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στην παρακολούθηση.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για επίλυση αποριών και συζήτηση επί του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Early 19th Century (εβδομάδα 1η)
  1. Early 19th century Literary Context – First Wave Feminism
  2. Sense and Sensibility by Jane Auster
  3. New Historicism
 2. Victorian and Gothic Literature (εβδομάδα 2η)
  1. Jane Eyre by Charlotte Bronte
  2. Marxist and Psychoanalytic Criticism
 3. Late 19th Century (εβδομάδα 3η)
  1. The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman
  2. The Story of an Hour by Kate Chopin
  3. American Suffrage Movement
  4. Victorian Female Sexuality and Sexual Selection (εβδομάδα 4η)
  5. The Storm by Kate Chopin
  6. The Awakening by Kate Chopin
 4. Early 20th Century (εβδομάδα 5η)
  1. Modernism
  2. Orlando by Virginia Woolf
  3. Gender and Queer Theory
 5. Mid 20th Century (εβδομάδα 6η)
  1. The Southern Gothic
  2. The Lottery by Shirley Jackson
  3. A Good Man is Hard to Find by Flannery O’Connor
 6. Postmodernism (εβδομάδα 7η)
  1. The Bloody Chamber by Angela Carter
  2. Second Wave Feminism
  3. The Handmaid’s Tale (εβδομάδα 8η)

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόηση του περιεχόμενου που παρουσιάστηκε. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Women Writers of the 19th and 20th centuries” είναι εγκεκριμένο από:

ΔΙΑΔΡΑΣΗ – Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Women Writers of the 19th and 20th centuries” μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι. Προαπαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορεί ο συμμετέχον να κατανοήσει τα λογοτεχνικά κείμενα και τις διαλέξεις. Επιπλέον ο συμμετέχον είναι καλό να έχει βασικές γνώσεις κατανόησης ενός λογοτεχνικού κειμένου, όπως:

 • Βασικά σχήματα λόγου, όπως είναι η μεταφορά, η παρομοίωση, η προσωποποίηση, κλπ.
 • Βασική γνώση του πώς διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο, για παράδειγμα η δυνατότητα να αναλύσει το υπόθεμα, έστω και επιφανειακά.
 • Η χρονικές περίοδοι που θα αναλυθούν στο σεμινάριο (19ος και 20ος αιώνας). Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιες γνώσεις πάνω στην κοινωνία του 19ου και 20ου αιώνα, όπως η θέση των γυναικών (πρώτο και δεύτερο κύμα φεμινισμού), τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, βιομηχανοποίηση, κλπ. Θα αναλύσουμε εκτενέστερα αυτές τις έννοιες κατα την διάρκεια του σεμιναρίου, οπότε δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις.

Λίγο πιο εξειδικευμένα τώρα, το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές οποιασδήποτε ειδικότητας (ειδικότερα στις Ανθρωπιστικές επιστήμες και τις Τέχνες, όπως είναι η Αγγλική Φιλολογία, Θέατρο, Δημιουργική Γραφή, Δημοσιογραφία ή άλλα σχετικά πεδία, και στις Κοινωνικές επιστήμες, όπως είναι η Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη, Ιστορία ή άλλα σχετικά πεδία) που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις στην λογοτεχνία, ώστε από τη μια να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους (προσωπικές και ακαδημαϊκές) εντός της σχολής και, από την άλλη, να έχουν ένα σημαντικό και πιστοποιημένο επιπλέον προσόν που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμο, όταν θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία.
 • Εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους πάνω στο πεδίο της λογοτεχνίας.
 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία.
 • Άτομα που έχουν ήδη γνώσεις πάνω στην λογοτεχνία και θέλουν να προσθέσουν και άλλες στα προσόντα τους είτε για προσωπικούς λόγους είτε για να την καριέρα τους.

Οι απόφοιτοι του Σεμιναρίου – Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Προσωπικά θα έχουν ενισχύσει τις γνώσεις τους στην λογοτεχνία, σε τέτοιον βαθμό που η “ακαδημαϊκή” τους καθημερινότητα θα διευκολύνεται σημαντικά.

Επαγγελματικά θα είναι σε θέση να:

Α) εφαρμόζουν καινούργιες γνώσεις τους στην ήδη υπάρχουσα δουλειά τους/ ακαδημαϊκή τους πορεία,

Β) αλλάξουν σταδιακά προσανατολισμό καριέρας, σε περίπτωση που το επιθυμούν. Ακόμα κι αν προέρχονται από φαινομενικά ασύνδετους κλάδους, το σεμινάριο αυτό θα αποτελέσει τον σύνδεσμο- κρίκο που αναζητούν για να προχωρήσουν σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Αν σας ενδιαφέρει το σεμινάριο – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί ή στείλτε μας mail στο:

academy@careerandstudies.gr

με την ένδειξη: “Women Writers”